Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Plan- og byggesakskonferansen 2019 i Troms

Dato:
13. november 2019 10.30 - 14. november 2019 15.30
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunale ledere og saksbehandlere som arbeider med saker etter plan- og bygningsloven. Sektormyndigheter.

Konferansen er nå gjennomført, og under her finner du foredragene.

Publisert 14.10.2019

Under ligger pdf-versjoner av presentasjonene.


Onsdag 13. november

10.30  Åpning og innledning

ved fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

10.50  Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

ved avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, KMD

12.15  Regionreformen - Nytt og nyttig fra TFK

ved fylkesråd for plan og næring Ane-Marthe Sani

          Refleksjoner fra Fylkesmannen

            ved fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

14.00  Sametingets interesser i arealplanleggingen

ved sametingsråd Silje Karine Muotka

          Distriktsplaner – virkemidler i arealplanleggingen

ved prosjektleder Karen Anette Anti

15.15  Planstrategi – kan vi tvinge politikarane våre til å planlegge?

           ved doktorgradsstipendiat Karoline Jakobsen Kvalvik, UiT

16.20  Statistikk og eksempelsaker fra klagesaksbehandlingen siste år

           ved leder juridisk seksjon Marianne Hovde

 


Torsdag 14. november

08.30  Prosesserfaringer i arealplanleggingen:

          Case: Kystplan II – erfaringer med sektoretater

ved marin planlegger Inger Andreassen, Lenvik kommune

og sektorleder Jan Inge Lakså, Harstad kommune

Fylkeskommunens Planforum – erfaringer

ved seniorrådgiver Bjørg Kippersund, TFK

Fylkesmannens Samordningsrutine – erfaringer

ved fagkoordinator areal Oddvar Brenna, FMTF

09.50  Avstandskravet i pbl § 29-4          

           ved leder juridisk seksjon Marianne Hovde, FMTF og
           seniorrådgiver Trond Presthus Ingebrigtsen, FMTF

10.55  Tolking av arealplaner – kart, bestemmelser og motstrid

            ved seniorrådgiver Tone Selseth Bertheussen, FMTF

12.30  Sivilombudsmannen - Utvalgte uttalelser på pbl-området siste år og kommentarer til særlig utvalgte problemstillinger på området

            ved seniorrådgiver André Klakegg, Sivilombudsmannen

13.30  Kommunal planstrategi:

Plantypen - forventninger, erfaringer, praktiske råd

Kunnskapsgrunnlaget – kommunebilder, datakilder

ved seniorrådgiver Lill-Hege Nergård, FMTF

14.45  Husbanken: Boligsosialt arbeid og momenter til planstrategi

            v/seniorrådgiver Marit Iversen, Husbanken

 

Dato:
13. november 2019 10.30 - 14. november 2019 15.30
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunale ledere og saksbehandlere som arbeider med saker etter plan- og bygningsloven. Sektormyndigheter.

Kontaktpersoner