Kurs i offentlig helsearbeid

Dato:
13. november 2019 10:15 - 15. november 2019 15:30
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Helse- og sosialavdelingen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterer til det obligatoriske kurset for LIS 1-leger og turnusfysioterapeuter i kommunene i Troms. Kurset tilbys også LIS 1-leger i UNNs lokalsykehuskommuner i Nordland, turnusfysioterapeuter i Finnmark, og kiropraktorer i turnustjeneste i de to fylkene.

Formålet med turnuskurset er å gjennomgå viktige deler av offentlig helsearbeid og gjeldende lov- og regelverk på dette området. Blant temaene er faglig forsvarlighet, taushetsplikt, dokumentasjon, pasientrettigheter, trygderett og etikk. Det blir gode muligheter for å drøfte problemstillinger fra egen praksis. Se programmet.

  • LIS 1-legene starter kurset onsdag 13. november kl. 10.15 med en gruppeveiledning som varer hele dagen.
  • Fysioterapeutene starter kurset onsdag 13. november kl. 10.30.
  • Fellesdelen av kurset starter torsdag 14. november kl. 08.30. Kurset avsluttes for alle grupper fredag 15. november kl. 15.30.

Det blir middag på hotellet onsdag kveld og middag på Skarven Biffhus torsdag kveld.

Opphold og reise (NB! tilsvarende billigste reisemåte med offentlig kommunikasjon) dekkes av Fylkesmannen. Kursdeltakerne bestiller og betaler reisen, og sender reiseregning i etterkant av kurset. Kursdeltakere som bor i Tromsø får ikke dekket overnatting på hotellet.

Tilsvarende kurs for LIS 1-leger i kommunene i Finnmark arrangeres i Vadsø 20. til 22. november. Se egen sak i kurskalenderen.

Påmelding skjer elektronisk. Se nedenfor.

Program:

Onsdag 13. november

For legene:

10.15 | Gruppeveiledning for LIS 1-leger v/ Fylkesmannens gruppeveiledere

15.45 | Slutt for dagen

18.00 | Middag på hotellet

For fysioterapeutene:

10.30 | Velkommen! Kort introduksjon til kurset ved seniorrådgiver Anders Aasheim, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

10.45 | Skjønnsutøvelse og prioritering – en integrert del av profesjonalitet ved studieleder Morten Nikolaisen, fysioterapeututdanningen UIT

11.30 | Lunsj

12.30 | Veiledningssamtale om turnustjenesten så langt ved Anders Aasheim

14.30 | Pause

14.45 | Fysioterapeuters rolle og oppgaver i samarbeidet mellom Hjelpemiddelsentralen og kommunene ved rådgiver Brynja Gunnarsdottir, NAV Hjelpemiddelsentral

15.45 | Slutt for dagen

18.00 | Middag på hotellet

Torsdag 14. november

For alle:

08.30 | Kort presentasjon av Fylkesmannen – hva gjør vi og hvem er vi? ved Anders Aasheim

08.40 | Ledelse og styring av helse- og omsorgssektoren ved assisterende avd.dir. Snorre Manskow Sollid, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

08.55 | Pause

09.00 | Helsejuridiske tema (1) ved seniorrådgiver/jurist Angel Shalini Arulanandam, ass. fylkeslege Stig Tennås, Anders Aasheim

09.45 | Pause

10.00 | Helsejuridiske tema (2) Angel Shalini Arulanandam, Stig Tennås, Anders Aasheim

10.45 | Helsejuridiske tema (3) Angel Shalini Arulanandam, Stig Tennås, Anders Aasheim

11.30 | Lunsj

12.15 | Helsejuridiske tema (4) Angel Shalini Arulanandam, Stig Tennås, Anders Aasheim

13.00 | Gruppesamtale: Erfaringer med tverrfaglig samarbeid

14.00 | Pause

14.15 | Generelt om bruk av tvang og makt, samt samtykkekompetanse ved førsteamanuensis/jurist Marius Storvik, UIT

15.00 | Pause

15.15 | Pasientrettigheter ved seniorrådgiver og jurist Eli Åsgård, Pasient- og brukerombudet i Troms

16.00 | Slutt for dagen

19.00 | Middag på Skarven Biffhus

Fredag 15. november

For fysioterapeutene:

08.30 | Tilbud i Tromsø kommune innen friskliv, læring og mestring ved fysioterapeut Anders Mikkola Ärnström, Tromsø kommune

10.00 | Pause

10.15 | Etikk og rettssikkerhet ved behandling i pasientens hjem ved Anders Aasheim og Angel Shalini Arulanandam

11.45 | Lunsj

12.45 | Fylkeskommunens oppgaver i folkehelsearbeidet ved spesialrådgiver Kristina Forsberg, Troms fylkeskommune

13.30 | Om folkehelseloven og kommunenes folkehelsearbeid. Hvilke bidrag kan nyutdannede fysioterapeuter gi? ved Anders Aasheim

14.15 | Pause

For legene og kiropraktorene:

08.00 | Helsekrav ved førerkort ved Angel Shalini Arulanandam og Stig Tennås

09.30 | Pause

09.45 | Trygdemedisin ved fastlege og rådgivende overlege i NAV Elin Gjerstad

11.45 | Lunsj

12.30 | Trygdemedisin forts.

14.15 | Pause

For alle:

14.30 | Helsepersonells rolle i forebygging av overgrep mot barn ved Ståle Luther, seksjonsleder for etterforskning, Troms politidistrikt

15.30 | Utdeling av kursbevis

15.35 | Slutt

 

Påmelding til kurs i offentlig helsearbeid

Jeg har behov for hotellrom
Jeg deltar på middag onsdag kveld
Jeg deltar på middag på Skarven Biffhus torsdag kveld
Dato:
13. november 2019 10:15 - 15. november 2019 15:30
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Helse- og sosialavdelingen

Kontaktpersoner