Økonomiforum i Tromsø

Dato:
19. september 2019 10:30 - 20. september 2019 14:00
Sted:
Scandic Ishavshotel i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og NKK
Målgruppe:
Økonomisjefer og økonomimedarbeidere
Påmeldingsfrist:
01.09.2019 00:00:00

Ny kommunelov, kommunaløkonomiske modeller og samarbeidsprosjekter er hovedtema. Økonomisjefer og økonomimedarbeidere kan melde seg på innen 1. september.

Økonomiforumet i Tromsø er primært forbeholdt kommunene i Troms. I Finnmark arrangeres det et tilsvarende Økonomiforum i Alta 18. - 19. september for kommunene i Finnmark.

Er det deltakere fra kommunene i Finnmark som synes det er mer hensiktsmessig å delta på samlingen i Tromsø på grunn av reiselogistikk, så er det mulighet for det.


NB. Alle foredragene er lagt som lenker i programmet.

Program

Torsdag 19. september

 

10:30 | Velkommen

Assisterende kommunaldirektør Per Elvestad, Fylkesmannen

Økonomisjef Rune Stifjell, Karlsøy kommune/NKK   

10:40 | Økonomimodeller fra KS med fokus på finansielle måltall

NB. Alle kommuner må ha med egen PC

Spesialrådgiver Sigmund Engdal, KS

11:30 | Lunsj

12:30 | Fortsettelse: Økonomimodeller fra KS med fokus på finansielle måltall

13:15 | Pause

13:30 | Økonomireglementet

Økonomisjef Hilde Grønaas, Lyngen kommune

14:00 | Pause

14:15 | Ny kommunelov med tilhørende forskrifter –

viktige endringer i økonomibestemmelsene i stikkordsform.

Økonomisjef Rune Stifjell, Karlsøy kommune/NKK

15:15 | Nytt fra Fylkesmannen

Seniorrådgiver Marianne Winther Riise, fagdirektør Jan-Peder Andreassen og rådgiver Gøril Toresen

16:15 | Pause

16:30 | Nytt fra GKRS

Rune Stifjell, medlem i fagkomiteen i GKRS

17:00 | Erfaringer fra kommunesammenslåingsprosessen

Økonomisjef Geir Henning Iversen, Lenvik kommune (Fra 01.01.2020 kommunalsjef i nye Senja kommune)

18:00 | Pause


20:15 | Middag på hotellet


Fredag 20. september

 

09:00 | Revisjonens time. Misligheter og intern kontroll

Statsautoristert revisor Tove Kronstad Sundstrøm

09:45 | Pause

10:00 | Presentasjon av utviklingsprosjekter

Felles digital grunnmur for kommuner i Troms og Finnmark

ved stabssjef Oddgeir Albertsen, Tromsø kommune

Interkommunalt prosjekt innenfor digitalisering, barnevern, skattefunksjoner, plan og brann

ved rådmann Øyvind Korsberg, Gamvik kommune

10:45 | Helhetlig planlegging i kommunen -

hvordan lykkes med oppfølging av kommuneplanens handlingsdel i budsjett og økonomiplan? 

seniorrådgiver Lill-Hege Nergård, Fylkesmannen

11:30 | Pause med utsjekk

11:45 | Kommunaløkonomisk bærekraft - Historien om Rana kommune og KØB

Rådgiver Trond Sigurd Ursin, KS

12:30 | Kommuneportalen

Sparebanken Nord-Norge

13:00 | Oppsummering og eventuelt. Veien videre.

13:10 | Lunsj

14:00 | Vel hjem

 

Dato:
19. september 2019 10:30 - 20. september 2019 14:00
Sted:
Scandic Ishavshotel i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og NKK
Målgruppe:
Økonomisjefer og økonomimedarbeidere
Påmeldingsfrist:
01.09.2019 00:00:00