Økonomiforum i Alta

Dato:
18. september 2019 10:30 - 19. september 2019 14:00
Sted:
Thon Hotel i Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og NKK
Målgruppe:
Økonomisjefer og økonomimedarbeidere
Påmeldingsfrist:
01.09.2019 00:00:00

Ny kommunelov, kommunaløkonomiske modeller og samarbeidsprosjekter er hovedtema. Økonomisjefer og økonomimedarbeidere kan melde seg på innen 1. september.

Økonomiforumet i Alta er primært forbeholdt kommunene i Finnmark. I Troms arrangeres det et tilsvarende Økonomiforum i Tromsø 19. - 20. september for kommunene i Troms.

Er det deltakere fra kommunene i Troms som synes det er mer hensiktsmessig å delta på samlingen i Alta på grunn av reiselogistikk, så er det mulighet for det.


DAG 1 Onsdag 18. september

1030    | Velkommen
           
  Ass. kommunaldirektør Per Elvestad, Fylkesmannen
              Økonomisjef Rune Stifjell, Karlsøy kommune/NKK     

1040    |Helhetlig planlegging i kommunene - hvordan lykkes med oppfølging av kommuneplanens handlingsdel i budsjett og økonomiplan? 
             Seniorrådgiver Lill-Hege Nergård, Fylkesmannen

1130    |Ny kommunelov med tilhørende forskrifter – viktige endringer i økonomibestemmelsene i stikkordsform.
             Økonomisjef Rune Stifjell, Karlsøy kommune/NKK

1200    |Lunsj

1300    |Nytt fra Fylkesmannen

Seniorrådgiver Espen Larsen
Fagdirektør Jan-Peder Andreassen
Rådgiver Gøril Toresen

1400    |Pause

1415    |Økonomimodeller fra KS med fokus på finansielle måltall.

            OBS. Alle kommuner må ha med egen PC
             Spesialrådgiver Sigmund Engdal, KS

1515    |Pause

1530    |Forts. økonomimodeller fra KS med fokus på finansielle måltall
             Spesialrådgiver Sigmund Engdal, KS

1615    |Nytt fra GKRS    
             Rune Stifjell, medlem i fagkomiteen i GKRS, KRS 8 Vedlegg

1645    |Pause

1700    |Erfaringer fra kommunesammenslåingsprosessen               
             Økonomisjef Tom-Eirik Lunga, Hammerfest kommune

1745    |Kommuneportalen
             Sparebanken Nord-Norge

1815    |Pause

2015    |Middag på hotellet

 

DAG 2 Torsdag 19. september

0900    |Revisjonens time. Misligheter og intern kontroll
             Statsautoristert revisor Tove Kronstad Sundstrøm

0945    |Pause

1000    |Presentasjon av 2 utviklingsprosjekter

1100    |Pause med utsjekk

1115    |Økonomireglementet
            Økonomisjef Svanhild Apeland Lande, Sør-Varanger kommune 

1200    |Kommunaløkonomisk bærekraft
             
Historien om Rana kommune og KØB
              Rådgiver Trond Sigurd Ursin, KS

1245    |Oppsummering og eventuelt. Veien videre.

1300    |Lunsj

 


Tidspunkt

Økonomiforum starter onsdag 18. september 10:30 og avslutter torsdag 19. september ca. klokken 14:00. Felles middag på kvelden 18. september.


Meld deg på innen 1. september

 

Dato:
18. september 2019 10:30 - 19. september 2019 14:00
Sted:
Thon Hotel i Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og NKK
Målgruppe:
Økonomisjefer og økonomimedarbeidere
Påmeldingsfrist:
01.09.2019 00:00:00