Nettverkssamling for psykososiale kriseteam i Finnmark

Dato:
25. september 2019 11:00 - 26. september 2019 14:00
Sted:
Kjøllefjord
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, RVTS Nord og Lebesby kommune
Målgruppe:
Ledere og medlemmer av kommunale psykososiale kriseteam i Finnmark

Faglig påfyll og nettverksbygging for psykososiale kriseteam i Finnmark. Meld deg på innen 15. september. 

Samlingen arrangeres i samarbeid med Lebesby kommune og Regionalt senter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) og er en oppfølging av tidligere nettverkssamlinger for psykososiale kriseteam. 

Program

Onsdag 25. september

11:00 | Lunsj

12:00 | Velkommen

ved Lebesby kommune, Fylkesmannen og RVTS Nord

12:30 | Workshop: Utfordringer knyttet til små samfunn

Innledning til tema ved RVTS

Lebesby – muligheter og utfordringer

Drøftinger rundt problemstillinger

14:30 | Pause

14:45 | Workshop: Interkommunalt samarbeid og psykososialt støttearbeid

i ROS analyser

16:30 | Pause

16:45 | Aktuell informasjon fra Fylkesmannen og RVTS Nord

17:45 | Oppsummering av dagen

 

19:30 | Felles middag på hotellet

Torsdag 26. september

08:30 | Workshop: Hjelp til hjelperen

10:30 | Avslutning, evaluering og veien videre

11:00 | Lunsj og vel hjem

 

Overnatting, mat og reise

Fylkesmannen dekker overnatting, dagpakker og middag den 25. september for inntil to personer fra hvert kriseteam. Reisekostnader må kommunen dekke selv.

Kommunene kan melde på flere enn to fra hvert kriseteam. De blir satt på venteliste og tilbys plass om det blir ledig.

Meld deg på innen 15. september

Dato:
25. september 2019 11:00 - 26. september 2019 14:00
Sted:
Kjøllefjord
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, RVTS Nord og Lebesby kommune
Målgruppe:
Ledere og medlemmer av kommunale psykososiale kriseteam i Finnmark

Kontaktpersoner

Kontaktperson RTVSNord (for faglige spørsmål)

Kontaktperson RTVSNord (for faglige spørsmål)

Kontaktperson Lebesby kommune (for praktiske spørsmål)

  • Lill Britt Lauritsen