Kurs i planlegging av beredskapsøvelser

Dato:
25. september 2019 10:30 - 26. september 2019 15:00
Sted:
Fylkeshuset i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og NUSB
Påmeldingsfrist:
02.09.2019 23:59:00

På dette kurset får du innsikt i og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av skrivebords- og stabsøvelser i krisehåndtering. Foreleserne kommer fra Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krise står vi mye sterkere når alle de involverte vet hva som skal gjøres og hvordan man skal handle. En av de mest effektive måtene å tilegne seg god beredskapskompetanse på, er gjennom beredskapsøvelser. Det å planlegge og gjennomføre gode øvelser er en kunst i seg selv.

Mål for kurset

Kurset ønsker å fremme kompetanse innen beredskapsrelatert øvelsesplanlegging- og gjennomføring. Etter fullført kurs skal deltagerne ha bedre forutsetning for å planlegge, forberede, gjennomføre og evaluere øvelser i sin virksomhet i henhold til relevante standarder og krav (jamfør Kommunal beredskapsplikt, veiledere fra nødetatene, Norges vassdrags- og energidirektorat og Direktoratetet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Etter fullført kurs skal deltagere kunne:

  • Organisere en beredskapsøvelse
  • Produsere relevante øvelsesdokumenter: øvelsesdirektiv, manus, dreiebok og spillmeldinger
  • Lede en beredskapsøvelse som leder og deltager i en spillstab
  • Evaluere en øvelse på en hensiktsmessig og produktiv måte

Målgruppe

Den primære målgruppen for kurset er ansatte i kommunene som ønsker å øke sin kompetanse og forståelse for beredskapsøvelser i praksis og teori. Kurset er særlig relevant for de som er involvert i beredskapsøvelsene til kommunens kriseledelse, men også for de som er involvert i beredskapsøvelsene som gjennomføres på sektornivå i kommunen. 

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for dette kurset. Det er hensiktsmessig om deltakerne setter seg inn i sin egen virksomhets ROS-analyser, beredskapsplaner, tilsyns- og evalueringsrapporter og andre relevante planverk.

Praktisk informasjon

Sted: Kurset blir gjennomført i Fylkesmannens lokaler på Fylkeshuset i Strandveien 13 i Tromsø.

Tid: 25.-26. september 2019
Kurset begynner 10:30 onsdag 25. september og avsluttes på ettermiddagen torsdag 26. september klokken 15:00. Detaljert program for dagene legges ut senere i sommer.

Påmeldingsfristen er 2. september 2019.

Kostnader: Kurset er gratis. Fylkesmannen i Troms og Finnmark dekker hele kursavgiften og lunsj for deltakerne. Deltakerne må selv dekke overnattings- og reisekostnader.

Forespørsler om kurset kan rettes til Fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsstab  Elin G. Larne (tlf: 78 95 03 22, fmfiegla@fylkesmannen.no) eller Kjersti Kristiansen (tlf: 77 64 20 46,  fmtrkek@fylkesmannen.no)

Påmelding til kurs i planlegging av beredskapsøvelser

Dato:
25. september 2019 10:30 - 26. september 2019 15:00
Sted:
Fylkeshuset i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og NUSB
Påmeldingsfrist:
02.09.2019 23:59:00