Næringsutvikling i reindrifta i Troms

Dato:
28. august 2019 11:00 - 29. august 2019 14:30
Sted:
Scandic Ishavshotel i Tromsø
Arrangør:
Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Reindriftsnæringen, kommuner og andre interesserte
(Foto: Bård Løken)

Rendriftsbasert næringsutvikling er tema på konferansen, som er en viktig arena for kompetanse og innspill til arbeidet med 'Regional plan for reindrift i Troms.

Sentrale politikere fra nasjonalt og regionalt nivå forteller om sine mål og perpektiver for næringsutvikling i reindriften. Poltisk ledelse i sametingene i Norge og Sverige holder også innlegg.

Konferansen viser fram gode eksempler fra bedrifter innen reindriftsbasert næringsutvikling. Samhandlingen mellom reindrifta og og gode vertskommuner for tilrettlegging av god innvasjon og arealforvalning belyses.

Bruk av ny tekonlogi som verktøy for økt produksjon i reindriften et dagsaktuelt tema.  

Meld deg på hos Troms fylkeskommune.


Program onsdag 28. august

11:00 | Registrering


11:30 | Kulturelt innslag og åpning

            Regional Plan for reindrift Troms status 

ved Ane-Marthe Sani, fylkesråd Troms fylkeskommune

12:00 | Regjeringens perspektiver på næringsutvikling i reindriften

ved Widar Skogan, statsekretær Landbruksdepartementet

12:20 | Spørsmål og kommentarer

12:30 | Sametingets arbeid med reindriftstilknytta næringsutvikling

ved Silje Karine Muotka, Sametingsråd Sametinget i Norge og Per-Olof Nutti, Styrelsesordförande Sametinget i Sverige


13:10 | Lunsj


14:00 | Reindrift og næringsutvikling -forventninger til myndighetene

ved Ellinor Marita Jåma, leder NRL og Åsa Larsson Blind, leder SSR 

14:30 |  Spørsmål og kommentarer

14:50 |  RUF som virkemiddel for reindriftsbasert næringsutvikling

ved Tone Franzen Seppola, avdelingsleder Landbruksdirektoratet

15:10 | Virkemilder for næringsutvikling i reindrifta - erfaringer fra Troms

ved Atle Malinen, seniorrådgiver  Innovasjon Norge

15:30 | Verdikjedeanalyse for reindriften i Troms

ved Jan-Åge Riseth, forsker NORCE


16:00 | Kaffe og kaker


16:20 | Våre nærings- og inntekstmulighter i reindriften

ved Mikkel Mathis Hætta, leder Àbborassa reinbeitedistrikt

16:35 | Samhandling mellom kommunen og reindriften i Kvænangen kommune 

ved Eirik Losnegaard Mevik, ordfører, Kvænangen kommune 

16:50 | Våre nærings- og inntektsmuligheter i reindriften

ved Aslat Simma, ordförande Lainiovuopmi sameby

Kobling mellom areal og næring i interkommunalt plansamarbeid om reindrift

ved Nils Ole Fosshaug, ordfører i Målselv kommune

17:20 | Våre nærings og inntektsmuligheter i reindriften

ved Per Mathis Oskal, reineier Hjerttind og Fagerfjell rbd, Hjerttind rein AS og Andsvatn reinslakteri

17:35 | Intergrering av reindrift i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel

ved Jan Eirik Nordahl, ordfører Sørreisa Kommune

17:50 | Avslutning

ved Ane Marthe Sani, fylkesråd Troms fylkeskommune

18:00 | Vi avslutter


19:00 | Middag Program torsdag 29. august

09:00 |  Kvinneperspektiv på næringsutvikling i reindriftea

ved Marit Meløy, Goahtejodiheaddji Samisk Høyskole

09:20 | Best i verden - hvordan og hvorfor reindriftsungdom i arktis vant kokebøkenes OL

ved Anders Oskal, direktør Internasjonalt reindriftssenter i Kautokeino

09:40 | Ut på vidda

ved Siv Selnes Sara, gründer og reineier Sara Siida

Les om Ut på vidda her.

10:00 | Boazovazzi - Reingjeteren

ved Màret Ràvdna Buljo, reineier Innàsuollu rbd.


10:20 | Kaffepause


10:40 | Inga Sàmi Siida

ved Inga Laila Øivand, reineier Innàssuollo rbd.

11:00 | Tromsø Arctic Reindeer

ved Johan Isak Oskal, reineier Mauken rbd

11:20 | Tradisjonell kunnskap og samebyens renbruksplaner

ved Matilda Månsson, jurist Sametinget i Sverige


12:00 | Lunsj


13:00 | Bruk av chip i reindriften

ved Stig Rune Smuk, reineier Ràkkonnjarga rbd.

13:20 | Bruk av droner i reindriften

ved Nils Ole Oskal, reineier Mauken rbd.

13:40 | Kan droner overvåke rein med elektroniske øremerker

ved Grete H.M. Jørgensen, NIBIO

14:00 | Spørsmål og kommentarer

14:15 | Avslutning

ved fylkesråd Ane Marthe Sani, fylkesråd Troms fylkeskommune

14:30 | Vel hjem

Meld deg på her.

Dato:
28. august 2019 11:00 - 29. august 2019 14:30
Sted:
Scandic Ishavshotel i Tromsø
Arrangør:
Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Reindriftsnæringen, kommuner og andre interesserte