Landbrukskonferansen «Verdt å ta vare på»

Dato:
21. august 2019 10:00 - 22. august 2019 15:00
Sted:
Fylkestingssalen i Vadsø og Scandic Ishavshotel i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Vi arrangerer sammen med Troms fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune, bondelagene og bonde- og småbrukarlagene i Troms og Finnmark.
Målgruppe:
Alle med hjerte for landbruk

Vi varmer opp til valget med partienes landbrukspolitikk og skal blant annet lære mer om jordvern, det grønne skiftet og bruk av utmark på landbrukskonferansene. Alle med hjerte for landbruk kan melde seg på innen 14. august.

Landbruket er en viktig næring i vår region. I den senere tid har vi registrert en økende interesse for matproduksjon, lokal mat og landbruk.

Landbrukskonferansene er en gylden anledning å lære mer om landbruket i Troms og Finnmark, og ikke minst bli kjent med de ulike partienes landbrukspolitikk før valget, sier landbruksdirektør i Troms og Finnmark, Berit Nergård Nyre.


Politkerne kommer

Listekandidatene til fylkestingsvalget 2019 fra Troms og Finnmark kommer og det blir politisk debatt.

Kato Nykvist fra Nationen skal lede debatten.

Temaer på programmet

  • Jordvernshensyn i lokalplanlegging og politikk ved Heidi Vinge - Ruralis
  • Skogbrukets rolle i det grønne skiftet ved Audun Otterstad - Allskog
  • Felles bruk av utmarka, beitebruk og utmarksturisme
  • AgriAnalyse-rapportene: Utviklingen i jordbruket i Troms og Finnmark - mulighetenes landbruk v/Christian Anton Smedshaug/Hanne Eldby

Vadsø 21. august

Landbrukskonferansen i Finnmark er i fylkestingssalen i Vadsø 21. august klokken 10:00 til 15:00. 


Tromsø 22. august

Landbrukskonferansen i Troms er på Scandic Ishavshotel i Tromsø 22. august klokken 10:00 til 15:00.


 

Meld deg på innen 14. august

Jeg deltar:
Legg til i egen kalender
Dato:
21. august 2019 10:00 - 22. august 2019 15:00
Sted:
Fylkestingssalen i Vadsø og Scandic Ishavshotel i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Vi arrangerer sammen med Troms fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune, bondelagene og bonde- og småbrukarlagene i Troms og Finnmark.
Målgruppe:
Alle med hjerte for landbruk