Landbrukskonferansen «Verdt å ta vare på»

Dato:
21. august 2019 10:00 - 22. august 2019 15:00
Sted:
Fylkestingssalen i Vadsø og Scandic Ishavshotel i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Vi arrangerer sammen med Troms fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune, bondelagene og bonde- og småbrukarlagene i Troms og Finnmark.
Målgruppe:
Alle med hjerte for landbruk

Vi varmer opp til valget med partienes landbrukspolitikk og skal blant annet lære mer om jordvern, det grønne skiftet og bruk av utmark på landbrukskonferansene. Alle med hjerte for landbruk kan melde seg på innen 14. august.

Landbruket er en viktig næring i vår region. I den senere tid har vi registrert en økende interesse for matproduksjon, lokal mat og landbruk.

Temaer på programmet

  • Jordvernshensyn i lokalplanlegging og politikk ved Heidi Vinge - Ruralis
  • Skogbrukets rolle i det grønne skiftet ved Audun Otterstad - Allskog
  • Felles bruk av utmarka, beitebruk og utmarksturisme
  • AgriAnalyse-rapportene: Utviklingen i jordbruket i Troms og Finnmark - mulighetenes landbruk v/Christian Anton Smedshaug/Hanne Eldby

Vadsø 21. august

Landbrukskonferansen i Finnmark var i fylkestingssalen i Vadsø 21. august.

Streaming fra konferansen finner du her.

Åpning av konferansen ved Elisabeth Vik Aspaker

- I det grønne skiftet vil og landbruket bli utfordret og kan gi viktige bidrag, sa Elisabeth Vik Aspaker ved åpningen av landbrukskonferansen "Verdt å ta vare på"

 

Skogbrukets rolle i det grønne skiftet ved Ole Andre Hestmo, skogkulturansvarlig Allskog

- Skogen binder halvparten av de menneskeskapte utslippene i Norge, fikk vi vite av Allskog. 

 

Felles bruk av utmarka, beitebruk og (utmarksturisme) ved Dagfinn Kleveland, leder jordskifteretten i Finnmark 

- Du kan så mange beitedyr på utmarksbeite som gården kan vinterfø her i Finnmark, jamfør Finnmarksloven, lærte vi av Dafinn Kleveland

 

Jordvernshensyn i lokalplanlegging og politikk ved Heidi Vinge, sosiolog og forsker ved Ruralis

- Hva vektlegges i skjønnsrommet ved omdisponering av matjord? Det var et av spørsmålene i Heidi Vinges studie

 

 Korte innlegg fra faglagene

- Finnmark Bondelag kom med en appell

- Finnmark Bonde- og Småbrukerlag var dessverre forhindret til å delta

 

AgriAnalyse-rapporten Utviklingen i jordbruket i Finnmark ved Hanne Irene Eldby, Agrianalyse

- Finnmark er tunge i melkeprodusksjon og det skjer en sentralisering mot Alta og Tana området, er en av konklusjonene til Hanne Elby

 

Politisk debatt. Debattleder Kato Nykvist, Nationen

- 8 partier stilte til debatten, FrP, V, KrF, MDG, Rødt, SP, SV og AP

- Engasjerte politikere snakket varmt om jordvern og det å sikre landbruksfaglig utdanning i det nye storfylket

 


Tromsø 22. august

Landbrukskonferansen i Troms var på Scandic Ishavshotel i Tromsø 22. august.

Åpning av konferansen ved landbruksdirektør Berit Nergård Nyre

 

Skogbrukets rolle i det grønne skiftet ved Ole Andre Hestmo, skogkulturansvarlig Allskog

- Skogen binder halvparten av de menneskeskapte utslippene i Norge, fikk vi vite av Allskog. 

 

Felles bruk av utmarka, beitebruk og (utmarksturisme) ved Trygve Pedersen, jordskiftedommer, Nord-Troms jordskifterett 

- Du kan så mange beitedyr på utmarksbeite som gården kan vinterfø, lærte vi av Trygve Pedersen

 

Jordvernshensyn i lokalplanlegging og politikk ved Heidi Vinge, sosiolog og forsker ved Ruralis

- Hva vektlegges i skjønnsrommet ved omdisponering av matjord? Det var et av spørsmålene i Heidi Vinges studie

 

Korte innlegg fra faglagene

- Svein Thommassen fra Troms bondelag holdt en kort appell, og var blant annet opptatt av hvor viktig kommunenes engasjement og holdning til landbruksnæringa er.

- Birger Bull fra Troms bonde -og småbrukarlag, var i sin appell opptatt av at kommunene og fylkeskommunen må bruke det spillerommet de har innenfor landbrukspolitikken. Ofte er det små grep som skal til.

 

AgriAnalyse-rapporten Troms: mulighetenes landbruk ved Hanne Irene Eldby, Agrianalyse

- Hanne Eldby rådet politikerne til å ta et krafttak for driveplikta, og å bruke næringsfondene aktivt til å støtte jordbruket

 

Politisk debatt. Debattleder Kato Nykvist, Nationen

- Hele 11 partier stilte til debatten, FrP, V, KrF, MDG, Rødt, SP, SV, AP, PDK, H og Liberalistene

- Engasjerte politikere snakket varmt om jordvern og det å sikre landbruksfaglig utdanning i det nye storfylket

Dato:
21. august 2019 10:00 - 22. august 2019 15:00
Sted:
Fylkestingssalen i Vadsø og Scandic Ishavshotel i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Vi arrangerer sammen med Troms fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune, bondelagene og bonde- og småbrukarlagene i Troms og Finnmark.
Målgruppe:
Alle med hjerte for landbruk