Dialogmøter om Leve hele livet

Dato:
27. august 2019 - 5. september 2019
Sted:
Vadsø, Alta, Karasjok, Harstad, Finnsnes og Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i samarbeid med KS og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)
Målgruppe:
Politisk ledelse, rådmenn, ledere og andre sentrale aktører innen helse- og omsorgsektoren og andre relevante sektorer, utøvende helsepersonell, brukerrepresentanter, pensjonistforeninger, eldreråd, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner.
Påmeldingsfrist:
04.09.2019 00:00:00

Leve hele livet skal implementeres i mange ulike sektorer og fagområder i kommunene - for at eldre skal ha muligheten til å leve gode liv. Fagfolk fra ulike sektorer i kommunene - hold av datoene for arbeidet med å starte opp reformen.

Regjeringen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og kommunene har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet.

I Meld. st. 15 (2017-2018) beskrives visjonene og målsettingene for reformen, som gjelder alle eldre over 65 år.

Les mer om Leve hele livet her.


Program

10:00 | Velkommen

ved direktør for helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen

10:20 | Det regionale støtteapparatet og gjennomføringsplanen for reformen

ved Fylkesmannen

10:50 | Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

«Utvikling gjennom kunnskap»

ved USHT for Troms, Finnmark og for den samiske befolkningen

Kommunesektorens organisasjon (KS)

«Perspektiv på planlegging»

ved KS region nord

11:30 | Lunsj

12:15 | Kommunalt planarbeid i tilknytning til Leve hele livet

ved Fylkesmannen

13:00 | Gruppearbeid kommunevis, med innlagt kaffe og kake

14:00 | Gjennomgang av gruppearbeid

14:45 | Oppsummering og avslutning

ved Fylkesmannen

15:00 | Vel hjemDatoer og kommunegrupper

Dato

Sted

Kommuner

27. august

Vadsø

Scandic hotell

Tana, Gamvik, Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Sør-Varanger

28. august

Alta

Thon hotell

Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik

29. august

Karasjok

Scandic hotell

Karasjok, Porsanger, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Lebesby

3. september

Harstad

Thon hotell

Skånland, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Gratangen, Lavangen

4. september

Finnsnes

Finnsnes hotell

Torsken, Berg, Tranøy, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Bardu, Målselv

5. september

Tromsø

Scandic Ishavshotellet

Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Storfjord, Lyngen

Kommunene i Nord-Troms velger selv om de vil delta i Alta eller i Tromsø. Det vil bli lett servering før møtene starter.


 

 

Dato:
27. august 2019 - 5. september 2019
Sted:
Vadsø, Alta, Karasjok, Harstad, Finnsnes og Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i samarbeid med KS og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)
Målgruppe:
Politisk ledelse, rådmenn, ledere og andre sentrale aktører innen helse- og omsorgsektoren og andre relevante sektorer, utøvende helsepersonell, brukerrepresentanter, pensjonistforeninger, eldreråd, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner.
Påmeldingsfrist:
04.09.2019 00:00:00