Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2020
22. okt 43 Kompetansesenter rus, Nord-Norge Nettmøte om BrukerPlan Teams
22. okt - 23. okt 43 Fylkesmannen i Troms og Finnmark, RVTS Nord og Hammerfest kommune Nettverkssamling for psykososiale kriseteam i Finnmark Scandic Hotel, Hammerfest
28. okt - 29. okt 44 Fylkesmennene i Trøndelag og Vestland i samarbeid med Fylkesmennene i Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - via Microsoft Teams
28. okt 44 Fylkesmennene i Nordland og Troms og Finnmark Nettseminar om bioenergistrategi for Nord-Norge Nettseminar
28. okt 44 Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samarbeid med Sámi Lohkanguovddáš Webinára gáiddusoahpahusas / Webinar i fjernundervisning nr. 1 Zoom Meeting
29. okt 44 UiT - Norges arktiske universitet Nettseminar om nye læreplaner Nettseminar på Zoom
29. okt 44 KS Nord-Norge, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland Webinar om internkontroll og nasjonal tilsynskalender Teams
29. okt - 30. okt 44 Samfunnssikkerhet og beredskapsstaben Webinar og workshop i risiko- og sårbarhetsanalyse med NUSB Digitalt
november 2020
03. nov - 04. nov 45 Fylkesmennene i Trøndelag og Vestland i samarbeid med Fylkesmennene i Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt (Microsoft Teams)
03. nov - 04. nov 45 Finnmarkseiendommen og Finnmark treforum Fagsamling for skogsentreprenører og årsmøte i Finnmark treforum Lakselv
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
22. okt Nettmøte om BrukerPlan
22. okt - 23. okt Nettverkssamling for psykososiale kriseteam i Finnmark
28. okt - 29. okt Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
28. okt Nettseminar om bioenergistrategi for Nord-Norge
28. okt Webinára gáiddusoahpahusas / Webinar i fjernundervisning nr. 1
29. okt Nettseminar om nye læreplaner
29. okt Webinar om internkontroll og nasjonal tilsynskalender
29. okt - 30. okt Webinar og workshop i risiko- og sårbarhetsanalyse med NUSB
03. nov - 04. nov Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
03. nov - 04. nov Fagsamling for skogsentreprenører og årsmøte i Finnmark treforum