Nye folketall for Troms og Finnmark

Salangen er en av kommunene som har hatt størst reduksjon i folketallet i Troms i 2018.
Salangen er en av kommunene som har hatt størst reduksjon i folketallet i Troms i 2018. (Foto: MapAidAS)

Folketallet i Troms økte i 2018 med 703 innbyggere mens folketallet i Finnmark ble redusert med 302 innbyggere i samme periode.

Folketall i Troms

I Troms har Tromsø (1,34 %) og Bardu (1,28 %) hatt høyest prosentvis befolkningsvekst i 2018, mens Dyrøy (-3,09 %), Kvæfjord (-2,39 %) og Salangen (-1,93 %) har hatt størst reduksjon.

Folketall i Finnmark

I Finnmark har Hasvik (2,25 %) og Gamvik (1,39 %) hatt høyest prosentvis befolkningsvekst i 2018, mens Kvalsund (-3,80 %), Loppa (-2,55 %) og Vadsø (-2,30 %) har hatt størst reduksjon.


Troms hadde 9. beste befolkningsvekst i landet med 0,4 %. Finnmark og Sogn og Fjordane var de to fylkene som hadde svakest utvikling i folketallet i 2018, begge fylkene hadde en reduksjon i folketallet på -0,4 %.

Landet som helhet hadde siste år en befolkningsvekst på 32 593 innbyggere (0,62 %). Med dette fortsetter den årlige nedgangen i folketallsveksten som vi har sett siden 2012, og veksten på landsbasis er den svakeste siden 2004.


Fylkesmannen har utarbeidet en kort rapport som viser folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i 2018 og hvilke faktorer som forklarer endringene.

Hele rapporten kan du lese her.

 

Tromsø kommune