Ekstra skjønnsmidler på grunn av korona

Kommunene i Troms og Finnmark får omtrent 9 millioner kroner ekstra i skjønnsmidler på grunn av situasjonen med koronaviruset.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilger 250 millioner kroner ekstra til skjønnsmidler. Kommunene i Troms og Finnmark får 9,066 millioner kroner av dette. Fylkesmannen skal fordele skjønnsmidlene til kommunene.


Slik fordeles skjønnsmidlene

Fylkesmannen fordeler midlene utfra folketallet i kommunen, men med et minimumsbeløp på 100 000 kroner til alle kommuner.

Grunnen til at kommunene får skjønnsmidler er ekstraordinære utgifter når kommunen har etablert beredskap. Dette uavhengig av hvor hardt rammet kommunen har vært i den første fasen av virusutbruddet.

Fylkesmannen er klar over at det er de store kommunene i fylket som vil håndtere flest smittede og syke, og derfor vil ha størst merutgifter. Vi tar hensyn til dette i eventuelt senere tildelinger av midler i forbindelse med pandemien.


Dette får din kommune:

Kommuner Folketallet 31.12.2019 Tildeling av ekstra skjønnsmidler (kroner)
Tromsø 76 974 2 557 666
Harstad 24 703 820 823
Alta 20 789 690 770
Vardø 2 029 100 000
Vadsø 5 788 192 322
Hammerfest 11 448 380 390
Kvæfjord 2 839 100 000
Tjeldsund 4 216 140 088
Ibestad 1 361 100 000
Gratangen 1 091 100 000
Lavanagen 1 034 100 000
Bardu 4 005 133 077
Salangen 2 146 100 000
Målselv 6 640 220 632
Sørreisa 3 464 115 101
Dyrøy 1 083 100 000
Senja 14 851 493 464
Balsfjord 5 559 184 713
Karlsøy 2 200 100 000
Lyngen 2 794 100 000
Storfjord 1 829 100 000
Kåfjord 2 071 100 000
Skjervøy 2 927 100 000
Nordreisa 4 861 161 520
Kvænangen 1 191 100 000
Kautokeino 2 910 100 000
Loppa 888 100 000
Hasvik 1 005 100 000
Måsøy 1 225 100 000
Nordkapp 3 162 105 066
Porsanger 3 998 132 844
Karasjok 2 628 100 000
Lebesby 1 290 100 000
Gamvik 1 132 100 000
Berlevåg 957 100 000
Tana 2 918 100 000
Nesseby 926 100 000
Båtsfjord 2 221 100 000
Sør-Varanger 10 158 337 527
Sum 243 311 9 066 000