Datoer for kommunenes KOSTRA-rapportering

Kommunene, interkommunale selskap og kommunale foretak skal rapportere elektroniske skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen 17. februar 2020.

Frister for 2019-rapportering

  • Dere kan begynne å rapportere elektronisk fra og med 2. januar 2020.
  • Frist for rapportering av helse- og omsorgstjenester, helse- og omsorgsinstitusjoner, sosialhjelp, kvalifiseringsstønad og barnevern er 15. januar 2020.
  • For rapportering av øvrige tjenesteskjemaer og regnskapsdata er fristen 17. februar 2020.

Innrapporteringsside for KOSTRA

Mer informasjon om rapporteringen finner dere i brev fra SSB til kommunene og fylkeskommunene (pdf).

Rapportering fra kommuner som skal slås sammen fra 1. januar 2020 er omtalt særskilt i brevet til kommunene.

Brev fra SSB til interkommunale selskap om rapporteringen for 2019 (pdf).

Alle skjemaer skal rapporteres

Kommuner som ikke har bestemte ordninger, som for eksempel kvalifiseringsstønad eller eiendomsskatt, skal uansett sende inn det aktuelle KOSTRA-skjemaet og krysse av for at det ikke er noe å rapportere.

Dette er for at SSB skal få oversikt over hvem som har rapportert og for å estimere korrekte summer på regions- og landsnivå.

Nyttige dokumenter

Liste over alle skjemaer som skal rapporteres til SSB for 2019 (pdf)

KOSTRA hovedveileder2019 (KMD) (pdf)

Trenger du hjelp?

Trenger du assistanse i forbindelse med rapporteringa har SSB sin egen brukertjeneste du kan kontakte på kostra-support@ssb.no eller på telefon 62 88 51 70.

Informasjon fra SSB.

Nye regler for rapportering for 2020

På bakgrunn av ny kommunelov har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt ny KOSTRA-forskrift som gjelder fra 2020. 

Brev fra KMD om ny forskrift om rapportering for 2020.

KOSTRA hovedveileder 2020 (KMD) (pdf)

Ny KOSTRA-forskrift fra 2020 (pdf)

Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 (pdf)

Det kommer endringer både i funksjons- og artskontoplanen. Kommunene skal ta i bruk den nye forskriften fra 1. januar 2020, men rapporteringa for 2019 følger altså de gamle reglene. 

Informasjon fra KMD.