Søknad om utslipp fra betongstasjon på Vadsø industripark


Høringsfrist 15. juni 2020 23:59

Vadsø Transport Service AS søker om utslippstillatelse for vaskevann i sjøen fra betongstasjonen. Stasjonen skal bygges på Vadsø industripark. Alle som vil kan komme med innspill til søknaden innen 15. juni.

Sakens bakgrunn

Vadsø Transport Service AS (VTS) skal etablere en betongstasjon på Vadsø industripark. Betongstasjonen bygges i den gamle produksjonshallen på den gamle sildoljefabrikken som Sandmo AS eier i dag.

Betongstasjonen skal settes opp innendørs.

Utslipp av vaskevann til sjø

VTS søker om utslippstillatelse for vaskevannet fra tromlene. De søker om å slippe ut vaskevannet i sjøen på sørsiden av fabrikken. Se kart over området her

Produksjonen

Betongproduksjonen på stasjonen foregår ved at delmaterialene veies og blandes sammen. VTS skal lagre sement, sand, stein og vann på stasjonen. VTS anslår at de vil produsere 3000 kubikk betong per år. 

Sakens dokumenter

Søknad om utslippstillaltelse og beskrivelse

Produksjonsbeskrivelse og vurderinger i forhold til miljø

Rutiner for akutte utslipp, støy og støv og avfall

Innsatsstoffer i produksjonen

 

Send inn dine innspill
Fylkesmannen skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket. Alle som vil kan sende uttalelse til søknaden, innen 15. juni 2020.

Uttalelser sendes til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til fmtfpost@fylkesmannen.no

Oppgi referanse 2020/5253 når du sender inn innspill.

Kontaktpersoner