AS Oscar Sundquist søker om utslippstillatelse


Høringsfrist 15. april 2020 23:59

AS Oscar Sundquist søker om utslippstillatelse for innhenting, omlasting og mellomlagring av næringsavfall og våtorganisk avfall. Alle som vil kan komme med innspill til søknaden innen 15. april.

AS Oscar Sundquist søker om en årlig behandling av inntil 4500 tonn næringsavfall, 200 tonn EE-avfall, 100 tonn trykkimpregnert trevirke og 10 tonn våtorganisk avfall. 

Avfall skal uten unødig lagring sorteres og leveres videre til godkjent mottak så snart et passende transportvolum er oppnådd. Normalt i løpet av en uke. EE-avfall vil ha en maksimal lagringstid på 2 måneder og trykkimpregnert trevirke vil ha en maksimal lagringstid på 1 måned. 

Aktiviteten vil foregå på Sundquist sitt anleggsområde på Sandnes, Sør-Varanger, inne i en ny lagerhall

Her kan du lese hele søknaden og vedlegg.


Send innspill innen 15. april

Dersom du har innspill til søknaden, kan du sende disse til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på e-post til

fmtfpost@fylkesmannen.no 

Kontaktpersoner