Stella Polaris AS søker om utslippstillatelse


Høringsfrist 25. februar 2020 23:59

Stella Polaris AS søker om ny og utvidet utslippstillatelse for produksjon av kokte pillede reker og rekeskallmel i Kårvikhamn i Senja kommune. Alle som vil kan komme med innspill til søknaden innen 25. februar.

Oppsummering av søknaden

Stella Polaris AS produserer i dag kokte pillede reker fra sitt produksjonsanlegg i Kårvikhamn. Driften skjer i henhold til utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Troms til daværende Lenvik Fiskeindustri AS den 15. august 2001.

Bedriften planlegger å utvide sin produksjonskapasitet til 6 000 tonn kokte pillede reker per år. I tillegg vil de starte opp produksjon av 800 tonn rekeskallmel per år. Derfor søker de om ny utslippstillatelse.

De søker om å slippe ut 17 000 m3 avløpsvann til sjøen per år. Avløpsvannet er kondensvann fra koking og prosessvann fra rekemelproduksjon. Utslippet går ut i sjøen via en avløpsledning i Gisundet som ligger på 30 meters dyp.

De søker også om tillatelse til årlig utslipp av 40 800 kg rekeskall som skal gå ut gjennom samme avløpsledning.

Utslipp til luft fra rekemelproduksjon er oppgitt til 7 700 tonn vanndamp per år. Bedriften planlegger for 240 driftsdøgn per år fordelt på 46 uker (5 dager per uke).


Sakens dokumenter

Les søknaden fra Stella Polaris her

Supplerende opplysninger til søknad (brev til Fylkesmannen)

Ytterligere opplysninger til søknad (utdrag av epostmeldinger til Fylkesmannen)


Send inn innspill innen 25. februar

Dersom du har innspill til søknaden, kan du sende det til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Damsveien 1
9815 Vadsø

eller på epost til
fmtfpost@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner