Ønsker innspill til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket


Høringsfrist 20. mai 2019 23:59

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har sendt ut forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Troms og Finnmark på høring. Alle som vil kan komme med innspill.

Fristen for innspill er 20. mai 2019. Du kan sende dine innspill til:

fmtfpost@fylkesmannen.no

eller

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Statens hus

9815 Vadsø


Husk å merke innspillet med vårt saksnummer 2019/5203. 

Høringsbrevet og utkast til forskrift med vedlegg kan du laste ned til høyre på denne sida.

I høringsbrevet kan du lese mer om hva vi ønsker innspill på, bakgrunnen for at Fylkesmannen utarbeider ny forskrift og om hvilket handlingsrom Fylkesmannen har hatt i arbeidet med ny forskrift.