Coronaviruset: Fylkesmannen følger med

(Foto: IStock)

Fylkesmannen i Troms og Finnmark følger med på situasjonen med coronaviruset. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gir oppdatert informasjon og anbefalinger til publikum og helsetjenesten.

Fylkesmannen har kontakt både med helsetjenesten i kommunene og regionalt smittevernsenter, som en del av det videre smittevernarbeidet. Vi har gode varslings- og beredskapsrutiner, slik at alle ledd i helsetjenesten blir holdt oppdatert om det som skjer.

Du finner fakta og råd om coronaviruset på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Har du spørsmål om egen helse?

Hvis du lurer på noe om egen helse, ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116 117.

Det finnes ingen vaksine eller forebyggende medisin mot sykdommen. Som ved alle infeksjoner er god håndhygiene, fortrinnsvis håndvask med såpe og vann, et viktig forebyggende tiltak.

Råd om smittevern

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet samarbeider om å gi oppdatert informasjon og anbefalinger til publikum og helsetjenesten om coronaviruset.

Du finner råd og informasjon om coronaviruset på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Folkehelseinstituttet har kontakt med det internasjonale nettverket som jobber med smittevern og følger situasjonen tett.

Det er Folkehelseinstituttet som kommer med faglig råd for hvordan vi håndterer coronaviruset. For eksempel gir Folkehelseinstituttet råd om reise, smittevern og når du skal kontakte lege. 

Informasjonsplakater

Helsedirektoratet har laget plakater/informasjonsskriv til reisende, personer som jobber i kontakt med reisende/turister og vaner som forebygger smitte. Disse kan du laste ned her (helsedirektoratet.no). 

Plakatene bør henges opp på steder der reisende ferdes og informasjonsark deles ut til ansatte som jobber i kontakt med reisende.

Helsedirektoratet oppfordrer til å henge opp plakater med generelle hygieneråd på steder der mange møtes, for eksempel skoler, barnehager, sykehjem og andre institusjoner.

Om coronaviruset

Et hittil ukjent coronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Viruset kalles 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) og kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har viruset kun gitt mild sykdom, men viruset har også forårsaket tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

30. januar 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) det internasjonale utbruddet av det nye coronaviruset (2019-nCoV) som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse», såkalt PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider

Varsling mellom land

Reising gjør at smittestoffer brer seg med en helt annen hastighet nå, enn sammenliknet med tidligere. Derfor har vi effektive varslingssystemer mellom land og innad i helsetjenesten.


Kontaktperson hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark er
assisterende fylkeslege, Marit Gansmo (409 12 484).

Kontaktpersoner

Abonner på siste nytt fra oss

Vil du ha siste nytt fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, kan du abonnere på nyheter fra nettsiden vår.

Du kan skreddersy abonnementet til å handle om spesifikke fagområder eller pressemeldinger. Du får siste nytt om konferanser, tilskudd, høringer, tilsyn og andre nyhetssaker.

Vi oppfordrer ordførere og rådmenn til å abonnere.

Klikk her for å laget abonnement