Ny frist for årmelding for tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn har fått utsatt frist til 15. mai for å sende inn årsmelding og regnskap for 2019.

Som følge av det pågående koronautbruddet har Barne- og familiedepartementet besluttet å gi samtlige tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, utsatt frist til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019.

På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes.

Fristen utsettes i første omgang til 15. mai 2020.