Skjema og tjenester

Skjema Tema Beskrivelse
B
Barnehage, bekrefte tilretteleggingsmidler Barnehage og opplæring For barnehageeiere som skal bekrefte at ansatte fortsatt deltar i videreutdanning i regi av Udir.
Barnehage, rapportering på bruk av kompetansemidler Barnehage og opplæring For barnehageeiere som skal rapportere på bruken av tildelte kompetansemidler.
Barnehage, tilretteleggingsmidler Barnehage og opplæring Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning i regi av Udir, kan søke om tilretteleggingsmidler.
M
Mobbing eller dårlig skolemiljø Barnehage og opplæring Alle elever har krav på en trygg skoledag uten mobbing. Hvis du ikke får hjelp hos rektor, kan du bruke dette skjemaet til å komme i kontakt med Fylkesmannen.
S
Standpunktkarakter, klager fra grunnskolen Barnehage og opplæring Skjema for skoler som skal sende inn standpunktkarakterklager til Fylkesmannen for behandling. Er du elev og vil klage på en standpunktkarakter, må du ta kontakt med rektor ved skolen.
Svømming i barnehager Barnehage og opplæring Send rapport om bruken av tildelte midler til svømmeopplæring
Svømming i barnehager Barnehage og opplæring Søk om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager
V
Videreutdanning Barnehage og opplæring Søk på videreutdanning (Utdanningsdirektoratet)