Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Alt du trenger å vite om barn og koronaviruset


Regjeringen.no har laget en temaside om barn og koronavirus. Her finner du som er forelder kortversjonen av hvilke regler og retningslinjer som gjelder i forbindelse med koronasituasjonen.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 21.09.2020
Kanskje du får svar på noen av spørsmålene knyttet til barneskolen og korona i denne videoen:
 
På siden regjeringa.no/foreldreinfo  har regjeringen samlet informasjon om korona og barn og unge i barnehage, barneskole og på videregående skole.