Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Åpning av barnehager og skoler


Fra 20. april åpner barnehager. Fra 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn og SFO. Det gjelder også for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 14.04.2020

Det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Skolene må fortsatt gi de andre elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder elever på 5. - 7. trinn, ungdomstrinnet og elever i videregående. Skoleeiere skal også sørge for å gi et tilbud på skolen til utsatte barn og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner. 

Utdanningsdirektoratet har utfyllende informasjon om forhold i skole og barnehage

Hvis du ikke finner svar på det du ser etter i Udirs informasjon om koronaviruset, er dette oppskriften på hvem du skal kontakte: 

Foreldre og elever – ta kontakt med skolen din
Lærere og skoler – ta kontakt med kommunen / fylkeskommuner
Kommuner og fylkeskommuner – ta kontakt med Fylkesmannen
Lærlinger og lærebedrifter – ta kontakt med opplæringskontoret/fylkeskommunen

Døgnåpen alarmtelefon for barn og unge

  • Telefon 116 111
  • SMS på 41 71 61 11
  • E-post alarm@116111.no
  • Fra utlandet +47 95 41 17 55