Tilsyn med Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at alle barnehager i kommunen drives etter gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8 første ledd.

I dette tilsynet kontrollerer Fylkesmannen følgende temaer:

1.      Kommunens risikovurderinger, jf. barnehageloven § 8

2.      Kommunens veiledning av barnehagene, jf. barnehageloven § 8

3.      Kommunens tilsyn med barnehagene, jf. barnehageloven § 16

4.      Kommunens godkjenning av ordinære barnehager, jf. barnehageloven § 10

5.      Kommunens godkjenning av familiebarnehager, jf. barnehageloven § 11

Dato:
18. desember 2018 - 5. april 2019
Sted:
Bydel Grünerløkka
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Oslo kommune Bydel Grünerløkka som barnehagemyndighet