Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Oslo og Viken. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt.

Hvilken informasjon finner du i tilsynskalenderen?

Tilsynskalenderen viser våre kommunerettede tilsyn som formelt er varslet kommuner/ virksomheter. Oversikten oppdateres jevnlig.

De aller fleste av våre tilsynsrapporter publiseres også her, med unntak av:

  • Rapporter fra Fylkesmannens gjennomførte tilsyn på barnevern, NAV kommunale tjenester, sosial- og helseområdet legges ut på Helsetilsynet.
  • Rapporter fra Fylkesmannens gjennomførte tilsyn på miljøområdet legges ut på Norske utslipp.

Samordning av tilsyn

Kommuneloven § 60 e gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlig tilsyn rettet mot kommunesektoren. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene.

I praksis løses dennes oppgaven gjennom en plan som viser samlet tilsynsaktivitet mot kommunesektoren. Plan for samordning av tilsyn vil foreligger her når den er klar. Foreløpig er den under arbeid.

Statlig tilsyn og kommunal egenkontroll har det til felles at de skal bidra til at kommunen løser sine oppgaver innenfor rammene av lover og forskrifter. For at denne innsatsen skal utnyttes best mulig, er det viktig å holde seg orientert om hverandres tilsynsarbeid. Vi viser i den forbindelse til Norges Kommunerevisorforbund som har laget et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet (og selskapskontroller) fra hele landet og innenfor de fleste sektorer og fagområder. 

 

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
januar 2019
14. jan - 30. apr 3 - 18 Barnehage- og utdaningsavdelingen Tilsyn med barnehagens økonomi - Løvehjerte FUS barnehage AS Skedsmo kommune
mars 2019
13. mar - 15. sep 11 - 37 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsyn med Ås kommune – Nordbytun ungdomsskole – Elevenes utbytte av opplæringen Ås kommune, Nordbytun ungdomsskole
18. mar - 25. okt 12 - 43 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles nasjonalt tilsyn - Sarpsborg kommune - Borgen barneskole Sarpsborg kommune - Borgen barneskole
april 2019
10. apr - 27. mai 15 - 22 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Marker kommune
24. apr - 25. apr 17 Helseavdelingen Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Spydeberg kommune Spydeberg kommune
25. apr 17 Barnehage- og utdanningsavdelingen Skolebasert vurdering - Kongsberg - Hvittingfoss barne- og ungdomsskole Hvittingfoss barne- og ungdomsskole
26. apr 17 Barnehage- og utdanningsavdelingen Skolebasert vurdering - Kongsberg - Madsebakken skole Madsebakken skole
26. apr 17 Barnehage- og utdanningsavdelingen Skolebasert vurdering - Kongsberg kommune Kongsberg kommune
mai 2019
14. mai - 15. mai 20 Helseavdelingen Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Kongsberg kommune Kongsberg kommune
juni 2019
05. jun - 06. jun 23 Helseavdelingen Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand Bydel Søndre Nordstrand
Dato Arrangement
januar 2019
14. jan - 30. apr Tilsyn med barnehagens økonomi - Løvehjerte FUS barnehage AS
mars 2019
13. mar - 15. sep Tilsyn med Ås kommune – Nordbytun ungdomsskole – Elevenes utbytte av opplæringen
18. mar - 25. okt Felles nasjonalt tilsyn - Sarpsborg kommune - Borgen barneskole
april 2019
10. apr - 27. mai Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet
24. apr - 25. apr Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Spydeberg kommune
25. apr Skolebasert vurdering - Kongsberg - Hvittingfoss barne- og ungdomsskole
26. apr Skolebasert vurdering - Kongsberg - Madsebakken skole
26. apr Skolebasert vurdering - Kongsberg kommune
mai 2019
14. mai - 15. mai Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Kongsberg kommune
juni 2019
05. jun - 06. jun Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand