Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Oslo og Viken. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt.

Hvilken informasjon finner du i tilsynskalenderen?

Tilsynskalenderen viser våre kommunerettede tilsyn som formelt er varslet kommuner/ virksomheter. Oversikten oppdateres jevnlig.

De aller fleste av våre tilsynsrapporter publiseres også her, med unntak av:

  • Rapporter fra Fylkesmannens gjennomførte tilsyn på barnevern, NAV kommunale tjenester, sosial- og helseområdet legges ut på Helsetilsynet.
  • Rapporter fra Fylkesmannens gjennomførte tilsyn på miljøområdet legges ut på Norske utslipp.

Samordning av tilsyn

Kommuneloven § 60 e gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlig tilsyn rettet mot kommunesektoren. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene.

I praksis løses denne oppgaven gjennom en plan som viser samlet tilsynsaktivitet mot kommunesektoren. Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsetater og forvaltningsrevisjoner ligger her.

Statlig tilsyn og kommunal egenkontroll har det til felles at de skal bidra til at kommunen løser sine oppgaver innenfor rammene av lover og forskrifter. For at denne innsatsen skal utnyttes best mulig, er det viktig å holde seg orientert om hverandres tilsynsarbeid. Vi viser i den forbindelse til Norges Kommunerevisorforbund som har laget et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet (og selskapskontroller) fra hele landet og innenfor de fleste sektorer og fagområder. 

 

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
mars 2019
13. mar - 15. sep 11 - 37 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsyn med Ås kommune – Nordbytun ungdomsskole – Elevenes utbytte av opplæringen Ås kommune, Nordbytun ungdomsskole
18. mar - 25. okt 12 - 43 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles nasjonalt tilsyn - Sarpsborg kommune - Borgen barneskole Sarpsborg kommune - Borgen barneskole
25. mar - 15. sep 13 - 37 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsyn med Bærum kommune - Spesialundervisning Bærum kommune, Vøyenenga skole
juni 2019
11. jun - 11. okt 24 - 41 Wenche Hagberg Høglund Tilsyn med Hurdal kommune – Kommunen som barnehagemyndighet Hurdal Kommune
august 2019
21. aug - 22. aug 34 Helseavdelingen Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Halden kommune Halden kommune
28. aug - 29. aug 35 Helseavdelingen Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Krødsherad kommune Krødsherad kommune
september 2019
04. sep - 05. sep 36 Helseavdelingen Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Oslo kommune, Bydel Grorud Oslo kommune, Bydel Grorud
09. sep - 13. sep 37 Sosial- og barnevernavdelingen Tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning Drammen kommune/ Nav Drammen
11. sep - 12. sep 37 Helseavdelingen Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Eidsvoll kommune Eidsvoll kommune
18. sep - 19. sep 38 Helseavdelingen Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Marker kommune Marker kommune
Dato Arrangement
mars 2019
13. mar - 15. sep Tilsyn med Ås kommune – Nordbytun ungdomsskole – Elevenes utbytte av opplæringen
18. mar - 25. okt Felles nasjonalt tilsyn - Sarpsborg kommune - Borgen barneskole
25. mar - 15. sep Tilsyn med Bærum kommune - Spesialundervisning
juni 2019
11. jun - 11. okt Tilsyn med Hurdal kommune – Kommunen som barnehagemyndighet
august 2019
21. aug - 22. aug Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Halden kommune
28. aug - 29. aug Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Krødsherad kommune
september 2019
04. sep - 05. sep Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Oslo kommune, Bydel Grorud
09. sep - 13. sep Tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning
11. sep - 12. sep Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Eidsvoll kommune
18. sep - 19. sep Landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019 – Marker kommune