Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
04. sep 04. sep Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter Barnehager med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter
Søknadsfrist Tittel
04. sep 04. sep Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter