Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
04. sep 04. sep Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter Barnehager med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter
04. sep 04. sep Mulighet til å søke midler til kompetanseutvikling i voksenopplæringen Skoler som tilbyr opplæring til voksne
10. sep 10. sep Ekstra midler til kompetanseheving knyttet til fagfornyelsen Fylkeskommune, kommuner og friskoler
30. nov 30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
04. sep 04. sep Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter
04. sep 04. sep Mulighet til å søke midler til kompetanseutvikling i voksenopplæringen
10. sep 10. sep Ekstra midler til kompetanseheving knyttet til fagfornyelsen
30. nov 30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager