Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
29. nov 29. nov Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
29. nov 29. nov Tilskudd til barnehagebasert kompetanseutvikling Barnehager med samiske barn og/eller barn av nasjonale minoriteter
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
29. nov 29. nov Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
29. nov 29. nov Tilskudd til barnehagebasert kompetanseutvikling
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager