Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020- endret søknadsfrist

Midlene skal stimulere kommunene til å kunne jobbe med fornying og innovasjonsarbeid.

Utfyllende informasjon om prosjektskjønnsmidler finner dere her.

Kommunene er i en vanskelig situasjon på grunn av koronaepidemien, og med bakgrunn i det utsetter vi søknadsfristen til 31. mai 2020. 
Søknadsfrist:
31.05.2020 00:00:00
Målgruppe:
Oslo kommune og kommuner i Viken
Ansvarlig:
Stab for kommuneøkonomi, intern kontroll og analyse
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.03.2021 00:00:00