Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020

Midlene skal stimulere kommunene til å kunne jobbe med fornying og innovasjonsarbeid.

Utfyllende informasjon om prosjektskjønnsmidler finner dere her.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
31.03.2020 00:00:00
Målgruppe:
Oslo kommune og kommuner i Viken
Ansvarlig:
Stab for kommuneøkonomi, intern kontroll og analyse
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.03.2021 00:00:00