Omsorgsplan 2020 – implementering av velferdsteknologi

Tilskuddsordningen skal sikre en nasjonal spredning og implementering av anbefalingene på det velferdsteknologiske området

Velferdsteknologiprogrammet er inne i avsluttende fase og prioriterer innsats som skal bidra til å gjøre det mulig å realisere gevinstene for brukere, pårørende og tjenestene som er beskrevet i anbefalingene. Det åpnes derfor ikke for søknader fra nye prosjekter som ikke avsluttes innen utløpet av 2020.

Søknadsskjema og ytterligere opplysninger finnes på Helsedirektoratets hjemmeside om ordningen, se lenke i høyre marg.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.
Søknadsfrist:
01.03.2020 00:00:00
Målgruppe:
Primær målgruppe: kommuner Sekundær målgruppe: brukere av helse og omsorgstjenester, og deres pårørende
Ansvarlig:
Fylkesmennene forvalter tilskuddsordningen i samarbeid med Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.04.2020 00:00:00

Kontaktpersoner