Forsøker å ha normal drift

Fylkesmannen i Oslo og Viken gjør hva vi kan for å ha så normal drift som mulig disse krevende dagene.

- Vi jobber for å ha så normal drift som mulig, men en del medarbeidere er hjemme med småbarn fordi skoler og barnehager er stengte og en del jobber fra hjemmekontor, så det er klart at vi vil merke det. Det viktigste i denne situasjonen er likevel å følge regjeringens retningslinjer og anbefalinger for å begrense smitte, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Prioriterer lovpålagte oppgaver

Helseavdelingen hos oss er naturlig nok fullt opptatt med å bistå kommunene i å håndtere den kritiske situasjonen landet nå er inne i knyttet til korona-viruset (covid-19)

Avdelingen for barnehage og utdanning prioriterer høyt oppgaver som blant annet er knyttet til våre lovpålagte oppgaver, som klager på rettigheter innen bl.a. skolemiljø, spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.

Fylkesmannen har også fått i oppdrag å følge opp skole- og barnehageeiers arbeid med å sikre et tilbud til barn av personell med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særskilte omsorgsbehov. Dette er viktig for å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Vergemålsavdelingen forsøker å opprettholde tilnærmet normal drift, men det vil nok sakte, men sikkert bli lenger saksbehandlingstid på de fleste områder. De jobber for å ivareta vergehavers interesser og en rekke andre oppgaver for å sikre den som har verge, samt oppnevning av representant til enslige, mindreårige asylsøkere.

Utsetter tilsyn innen klima- og miljøvern

Klima- og miljøvernavdelingen utsetter alle tilsyn til over påske, men prøver utover det å ha så normal drift som mulig, men saksbehandlingen kan bli noe redusert. Landbruksavdelingen jobber også for å opprettholde driften som normalt, men også her kan saksbehandlingstiden bli noe lengre etter hvert.