Ta hensyn til villrein i påskefjellet

Villreinflokk med drektige simler og ungdyr. Foto er tatt med telelinse og på behørig avstand.
Villreinflokk med drektige simler og ungdyr. Foto er tatt med telelinse og på behørig avstand. (Foto: Even Knutsen)

Vi ber alle skiturister og andre som ferdes i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødige forstyrrelser av dyra.

Påsken står for tur og fjellet lokker mange av oss. Snart fylles våre flotte fjellområder av sol- og snøhungrige tilreisende. Men det er viktig å huske at vi kun er gjester der, og at det er nødvendig å vise hensyn til de fastboende.

Svært sårbar

Villreinen er vanligvis svært sårbar for menneskelig forstyrrelse på denne tiden. Den har all grunn til å frykte oss, og også fredelige turgåere vil kunne utløse panikk og flukt hos dyra.

Kunnskapen om våre pressede villreinområder blir stadig bedre, og det er et mål å få dyra til å bruke mest mulig av sine leveområder. Villreinen er den eneste av hjortedyra der kalvefosteret helt og holdent bygges av moras kroppsreserver.

Årets seine påske faller samtidig med at kalvetunge simler er i eller beveger seg mot sine kalvingsområder. Etter en tøff og lang vinter er de svært sårbare og simla «kaster», det vil si aborterer, fosteret om den må.

Pass på båndtvang - og vindretning

Reinen har en fenomenal luktesans og er vindretningen riktig får den vær av oss på flere kilometers hold. Det gjelder særlig simlene og ungdyra som følger de, mens bukkene vanligvis er mere tolerante.

Det er viktig at hundeeiere respekterer båndtvangen (gjelder fra 1. april) og holder sin gode venn under kontroll.

Så om dere treffer på villreinflokker, ta hensyn til vindretningen og forsøk å unngå unødig forstyrrelse.

Kontaktpersoner