Vi samordner statlige innsigelser

Fra i år av skal fylkesmennene samordne alle statlige innsigelser i plansaker.

Tidligere har noen Fylkesmenn som en prøveordning samordnet statlige innsigelser. Nå er ordningen innført nasjonalt, og alle fylkesmenn skal dermed samordne statlige innsigelser oversendt statlige myndigheter etter 1. januar i år.

Enklere å forholde seg til færre aktører

En innsigelse er en innvending mot en kommunal plan, som medfører at planen ikke kan vedtas slik den er. Flere ulike statlige aktører kan i dag fremme innsigelser til planer som er i strid med ulike statlige føringer.

Nå skal fylkesmennene samordne statens innsigelser før de sendes kommunen. Fylkeskommunene, Sametinget og nabokommuner omfattes ikke av ordningen – disse fremmer fremdeles sine egne innsigelser uten samordning.

Endringer med ny ordning

Dette innebærer at alle innsigelser som fremmes til planforslag etter plan- og bygningsloven i vårt område skal sendes Fylkesmannen i Oslo og Viken fra 2019.

For å ha tilstrekkelig tid til samordning må innsigelsen fremmes til oss 2 uker før ordinær høringsfrist. Vi sender så et samordnet brev til kommunen med alle innsigelser.

I de sakene der det ikke fremmes innsigelse skal uttalelsen sendes kommunen som vanlig.