Høring: Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024

Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med kommunene og skognæringsorganisasjonene i regionen. Frist for høringsinnspill er 01.10.2020.

Handlingsplanen blir sendt på høring til kommunene og skognæringsorganisasjonene i Oslo og Viken. Høringsutkastet vil i tillegg ligge tilgjengelig på våre nettsider for eventuelle andre som ønsker å gi høringsinnspill.

Du finner høringsutkastet, samt statistikkvedlegg for skogbruksaktivitet i perioden 2014-2018, i høyremargen her på nettsiden.

Oppdatert 18.09.2020: Statistikk som er oppdatert med 2019-tall er nå lagt til under Vedlegg 3.

Høringsinnspill sendes til:

Høringsinnspill sendes til postmottaket hos Fylkesmannen i Oslo og Viken: fmovpost@fylkesmannen.no. Merk med referanse: 2019/35932.

Frist for høringsinnspill er 01.10.2020.