Utdeling av stipender til elever på naturbruk

Vinneren på Buskerud VGS, Audun Thengs Nyhagen, omgitt av Alf Erik Finsrud (faglærer), Karl Henrik Berke (Velg Naturbruk/Skogselskapet), Ole Johny Krokmogen (avdelingsleder Naturbruk på Buskerud VGS) og Finn Audun Tandberg (faglærer landbruk).
Vinneren på Buskerud VGS, Audun Thengs Nyhagen, omgitt av Alf Erik Finsrud (faglærer), Karl Henrik Berke (Velg Naturbruk/Skogselskapet), Ole Johny Krokmogen (avdelingsleder Naturbruk på Buskerud VGS) og Finn Audun Tandberg (faglærer landbruk). (Foto: Karl Henrik Berke, Velg Naturbruk)

Som del av prosjektet “Velg Naturbruk” blir det hvert år delt ut stipender til elever som utmerker seg med personlig og faglig utvikling, og som bidrar til positive holdninger rundt seg.

Målet er at stipendene skal bidra til rekruttering innen naturbruksfagene, og også til videre høyere utdanning innen denne retningen.

Snorre Synnestvedt og Karl Henrik Berke fra Skogselskapet/Velg Naturbruk delte ut stipend til Isolde Constansa Albertsen på Natur videregående skole. Rektor Heidi Tokstad er også med på bildet.

Snorre Synnestvedt og Karl Henrik Berke fra Skogselskapet/Velg Naturbruk delte ut stipend til Isolde Constansa Albertsen på Natur videregående skole. Rektor Heidi Tokstad er også med på bildet. (Foto: Karl Henrik Berke, Velg Naturbruk)

Etter fylkessammenslåingen har det i 2020 for første gang blitt delt ut stipender i hele Viken-regionen, i tillegg til Oslo. I dette området er det 6 naturbruksskoler som har deltatt på Velg Naturbruk-satsningen: Kalnes, Tomb, Natur, Hvam, Buskerud og Kongsberg videregående skoler.

Stipendet utgjør 8000 kroner til hver av mottakerne, og har i år blitt tildelt:

  • Audun Thengs Nyhagen (VG 2 Landbruk - Buskerud VGS)
  • Ludvig Hagen (VG 2 Landbruk - Kalnes VGS)
  • Sigbjørn Flatin (VG2 Skogbruk - Kongsberg VGS)
  • Johannes Tjelmeland (VG 1 Naturbruk - Tomb VGS)
  • Isolde Constansa Albertsen (VG2 Landbruk / Villmark - Natur VGS)
  • Alexandra Foshaug Halse (VG2 Hest og hovslager - Hvam VGS)

Flere av årets vinnere planlegger videre studier innen naturbruk, og vi gleder oss til å se disse igjen i næringen om noen år. Vi gratulerer vinnerne!

Det ble gjort stas på stipendvinnerne med markeringer på seks av naturbruksskolene i regionen.

Det ble gjort stas på stipendvinnerne med markeringer på seks av naturbruksskolene i regionen. (Foto: Karl Henrik Berke, Velg Naturbruk)

Vi vil også løfte fram alle andre elever som har fullført naturbruk-året nå etter en annerledes tid. Det har vært mye hjemmeundervisning og mindre praktisk enn mange kanskje kunne ønske seg, men vi ser at det også har vært mange kreative løsninger for praktisk fjernundervisning på naturbruksskolene våre. Bra jobba!

Stipendene deles ut av Fylkesmannen i Oslo og Viken, Landbruksselskapene i Buskerud og Østfold, og Velg Naturbruk. Velg Naturbruk-prosjektet er finansiert gjennom regionale tilretteleggingsmidler i landbruket.

Sigbjørn Flatin, vinneren på Kongsberg videregående skoge, omgitt av Per Ivar Lie (faglærer), Karl Henrik Berke (Velg Naturbruk/Skogselskapet), Ola Rudi (faglærer), Bjørn Steinar Bottegård (faglærer) og Halvor Garås (faglærer).

Sigbjørn Flatin, vinneren på Kongsberg videregående skoge, omgitt av Per Ivar Lie (faglærer), Karl Henrik Berke (Velg Naturbruk/Skogselskapet), Ola Rudi (faglærer), Bjørn Steinar Bottegård (faglærer) og Halvor Garås (faglærer). (Foto: Karl Henrik Berke, Velg Naturbruk)

Ludvig Hagen (vinner fra Kalnes vgs) og Karl Henrik Berke (Velg Naturbruk)

Ludvig Hagen (vinner fra Kalnes vgs) og Karl Henrik Berke (Velg Naturbruk) (Foto: Karl Henrik Berke, Velg Naturbruk)

Vinner Johannes Tjelmeland fra Tomb videregående skole får stipendet utdelt av Ole Christian Løchen (Velg Naturbruk/Skogselskapet)

Vinner Johannes Tjelmeland fra Tomb videregående skole får stipendet utdelt av Ole Christian Løchen (Velg Naturbruk/Skogselskapet) (Foto: Velg Naturbruk)

Kontaktpersoner