Vant pris for matjord-formidling

Liv og røre på Levende matjord sin stand og Kjersti Berge med prisvinnerne Øystein Haugerud og Reidun Pommeresche
Liv og røre på Levende matjord sin stand og Kjersti Berge med prisvinnerne Øystein Haugerud og Reidun Pommeresche (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken)

Matjorda inneholder det rikeste biologiske mangfoldet på hele kloden vår. Nylig ble prosjektleder Øystein Haugerud hos Fylkesmannen i Oslo og Viken hedret for sitt mangeårige arbeid for denne ressursen. 

Gjennom prosjektet Levende matjord, har prosjektleder Øystein Haugerud hos Fylkesmannen i Oslo og Viken jobbet med jordbiologi i teori og praksis. Det ti år lange prosjektet, som startet i 2010, har blant annet sett på matsikkerhet, klimaregulering og biologisk mangfold. 

- Vi ser i dag en rekke varsellamper som bør få oss til å stoppe opp og vurdere om vi er i ferd med å overskride produktiv tålegrense med hensyn til bruken av matjorda, sier prosjektleder Øystein Haugerud hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, som har jobbet med matjord siden midten av 80-tallet.

Nasjonalt program for jordhelse

Prosjektet har ført til at Landbruksdirektoratet nå jobber med et nasjonalt program for jordhelse, etter oppdrag fra avtalepartene i jordbruket inkludert Landbruk- og matdepartementet.

Nylig ble Haugerud belønnet med en pris for sin innsats i prosjektet Levende matjord under konferansen Øko2020, der nettopp matjord var tema. Prisen ble delt ut av arrangørene ved Kjersti Berge. Hun berømmet Haugerud for sin store innsats som pådriver og kunnskapsformidler om den levende matjord. Prisen delte han med sin gode samarbeidspartner hos Norsøk, Reidun Pommeresche.

400 deltagere på konferanse

Matjorda betegnes av flere forskere som en «superorganisme» som understøtter det meste av det andre levende livet på vår klode. Det fikk 400 deltagere lære mer om på konferansen Øko2020. 

Den todagers lange konferansen med foredrag fra forelesere inn- og utland løftet dette viktige tema. Fylkesmannen i Oslo og Viken var på plass på konferansen med standen Levende Matjord.

Standen var en hovedstand i utstillingsområdet som rommet i overkant av 20 varierte stander. Til standen «Levende matjord» var det laget et stort bilde som illustrerte jord og jordliv. Deltagerne kunne også se på mikroorganismer i mikroskop, meitemark, andre jordboende dyr, jord og røtter i luper. Standen hadde også jordkunst, klimatomater, jordbibliotek, og det var mange som hadde en faglig diskusjon og god samtale rundt temaet levende matjord. 

Matjordas funksjon og viktighet

Det er beregnet at vi totalt sett har ca. 550 gigatonn (1 gigatonn = 1 milliard tonn) levende organismer på vår klode.

Ca. 450 gigatonn er grønne planter (i alle størrelser og former) mens de resterende 100 gigatonn består av ca. 93 gigatonn mikroorganismer hvorav ca. 70 gigatonn er bakterier! Vi mennesker utgjør bare 0,01 gigatonn av de 100 gigatonn som ikke er planter.

Uten alle de ulike mikroorganismene i matjorda, i og på planter og dyr og i og på oss ville vi ikke kunne leve. Matjorda inneholder det rikeste, biologiske mangfoldet på vår klode som vi er så uendelig avhengig av, men tar svært lite hensyn til. Vår felles framtid er helt avhengig av at vi understøtter og pleier «superorganismen jord» både med hensyn på matproduksjon, klima, vann, medisiner og det meste annet.