Grønn Gjødsel AS vant den nasjonale bedriftsutviklingsprisen 2019

Grønn Gjødsel AS har gjort et miljøproblem til en viktig ressurs. Den grønne bedriften fra Rakkestad den nasjonale bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2019. 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er imponert over vinneren fra Østfold. Grønn Gjødsel AS pelleterer hønsegjødsel fra egen fjørfeproduksjon, men utnytter også avfall fra fiskeindustrien som råvare i gjødselproduksjonen.

- Bedriftsutviklingsprisen i landbruket skal bidra til å synliggjøre den spennende utviklingen som skjer i norsk landbruk. Grønn Gjødsel er med på å løfte landbruket i en mer bærekraftig retning. Dette er i tråd med utviklingen vi ønsker i landbruket fremover, som både skal være miljøeffektiv og verdiskapende, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

- Det var overraskende men utrolig morsomt for i Grønn Gjødsel å vinne denne prisen. Prisen er en anerkjennelse på at det vi gjør er riktig og at andre ser det. Prisen er en drivkraft i det videre arbeidet, sier Lars Riiser Evju, daglig leder i Grønn Gjødsel AS. 

Prisen ble delt ut 16. januar av landbruks- og matminister Olaug Bollestad og direktør for bærekraft i Innovasjon Norge, Inger Solberg i forbindelse med Internationale Grüne Woche i Berlin.

Les mer om vinneren hos Innovasjon Norge