Seminar om karbonbinding i jord

Dato:
25. februar 2019 09:30 - 15:30
Sted:
Statens Hus, Grønland 32 Drammen
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Faglagsledere, Kommunal landbruksforvaltning, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, FMOV landbruksavdeling, FMOV Miljøvernavdeling, NIBIO, NLR sentralt, NLR Østafjells Jordkarbonprosjekt og aktive praktikere som har fokus på karbonfangst og oppbygging av humus.
Påmeldingsfrist:
21.02.2019 23:59:00

Dagsseminar om karbonbinding i jord med fokus på bærekraft og klima. Vi får besøk av Gerald Dunst fra Østerrike, en svært dyktig foredragsholder med mye erfaring og kunnskap om emnet karbonbinding i jord.

Gerald Dunst fra Ökoregion Kaindorf kommer og holder seminar for oss, om hvordan de i sin region har organisert og lyktes med å starte arbeidet med å øke karboninnholdet i dyrka jorda både med hensyn til klima og jordfruktbarhet.

Gerald Dunst

Gerald Dunst

Gerald Dunst er en svært dyktig foredragsholder med mye erfaring og kunnskap om emnet karbonbinding i jord. Foredraget vil være på engelsk, men vi skal sørge for at det er mulig å stille spørsmål på norsk!

På nettsiden til Ökoregion Kaindorf kan du lese mer om hvordan de driver i praksis!

Program

0930 – 1000: Kaffe/te og rundstykker
1000 – 1010: Velkommen og innledning v/ Otto Galleberg, seksjonssjef
                     Jordbruk og mat hos Fylkesmannen i Oslo og Viken
1010 – 1015: Anders Næss introduserer Gerald Dunst
1015 – 1230: Gerald Dunst foredrar om Humusprosjektet i Økoregion Kaindorf

Tema i foredraget vil være:

  • Introduksjon til Økoregion Kaindorf – økologisk kretsløpsøkonomi i praksis
  • Presentasjon av Humusprosjektet spesielt: målsetting og organisering
  • Hvordan definere humus – status for humusforskningen i dag
  • Hvordan måle og premiere økning i humus – CO2 lagring i matjordlaget
  • Karbonlagring i jord. Aktiv versus passiv karbonlagring
  • Erfaringer omkring metoder i prosjektet for å skape en mer produktiv og fruktbar jord

1230 – 1330: Lunsj

1330 – 1530: Foredraget fortsetter

  • Er det motsetning mellom uttak av avling og karbonlagring
  • Hvordan handel med CO2 sertifikater fungerer i praksis
  • Hvordan fastsette mengde og pris for karbonlagring

Spørsmål samler vi opp til slutt! 

 

Seminaret er gratis, men på grunn av servering ber vi om at du melder deg på.

Påmelding

Legg til i egen kalender
Dato:
25. februar 2019 09:30 - 15:30
Sted:
Statens Hus, Grønland 32 Drammen
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Faglagsledere, Kommunal landbruksforvaltning, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, FMOV landbruksavdeling, FMOV Miljøvernavdeling, NIBIO, NLR sentralt, NLR Østafjells Jordkarbonprosjekt og aktive praktikere som har fokus på karbonfangst og oppbygging av humus.
Påmeldingsfrist:
21.02.2019 23:59:00

Kontaktpersoner

Dokumenter