Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Videregående kurs i økonomisk rådgivning januar 2021

Dato:
20. januar 2021 09.00 - 22. januar 2021 16.00
Sted:
Onlinekurs på Windows teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
NAV- ansatte som jobber med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning

Dag 1: 09.00-13.30

Dag 2: 09.00-11.30

Dag 3: 09.00 - 12.30

Økonomisk rådgivning er lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende og spesialisert kunnskap for å kunne tilby tjenesten. 

NAV-kontoret skal tilpasse den økonomiske rådgivningen til den enkeltes forutsetninger og behov. Det betyr at NAV-kontoret må kunne tilby alt fra hjelp til håndtering av personlig økonomi, kontakt med kreditorer og utarbeidelse av utenrettslige gjeldsordninger.

Formålet med kurset er å øke kompetansen i NAV – kontorene for sikre best mulig kvalitet på tjenesten.

Kurset er det siste i av tre kurs i en kursrekke Fylkesmannen tilbyr på området økonomisk rådgivning. Kursrekken inneholder i tillegg basiskurs og grunnkurs. Målgruppen for basiskurset er blant annet de som jobber i kommunale oppfølgingstjenester, barneverntjenesten, jobber med statlige ytelser, eller er nyansatte i Nav-kontoret. Grunnkurset er anbefalt for de som for eksempel skal jobbe som veileder i Nav-kontoret, eller som økonomisk rådgiver etter sosialtjenesteloven.

 Forkunnskap: 

  • Kunnskap tilsvarende grunnleggende kurs i økonomisk rådgivning (tidligere grunnkurs)

Dette er kurset for deg som:

  • Er ansatt i NAV-kontoret og arbeider med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning
  • Er nyansatt som spesialist innen økonomisk rådgvining i NAV-kontoret

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs?

  • Kunnskap om roller og ferdigheter i møte med brukere som har økonomiske problemer

Forelesere på dette kurset er Hallvard Øren og Joo Luraas

Er du usikker på om du er i målgruppen eller har spørsmål til kurset, ta kontakt med Joo Luraas eller Hallvard Øren. Praktiske spørsmål tilknyttet påmeldingen kan stilles til Bjørn Tore Kristiansen eller Mette Vestby. Kontaktinfo i høyremenyen.

Påmelding på denne lenken

 

Publisert 27.10.2020
Dato:
20. januar 2021 09.00 - 22. januar 2021 16.00
Sted:
Onlinekurs på Windows teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
NAV- ansatte som jobber med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning