Kommunesamlingen blir digital i stedet for fysisk

Dato:
25. november 2020 - 26. november 2020
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Kommunene som barnehagemyndighet og skoleeier

Den fysiske samlingen er avlyst grunnet smittevernsituasjonen. Deler av samlingen vil bli gjennomført digitalt på de oppsatte datoene. Se mer om nytt program nedenfor og i høyremargen.

Publisert 05.11.2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken har besluttet å avlyse den fysiske samlingen for kommunen som barnehagemyndighet og skoleeier. Deler av samlingen vil bli gjennomført digitalt på de oppsatte datoene, men med en kortere tidsramme.

Onsdag 25. november kl. 10 deltar kunnskapsministeren på den digitale samlingen. I tillegg står bl.a. meldeplikt til barnevernet, endringer i barnehageloven, psykososialt miljø i barnehagen og ny interkontrollbestemmelse på programmet.

Torsdag 26. november fra kl. 9 er det parallellsesjoner for barnehage der risikovurdering og tilsyn er tema, mens Opplæringslovutvalgets forslag er tema i sesjonen for skole.

De som er påmeldt den fysiske samlingen vil få lenke tilsendt til direktesendt arrangement på oppsatte datoer. De som er påmeldt til å se samlingen på opptak senere får tilsendt lenke per e-post i etterkant av samlingen.

Ta kontakt med kontaktpersonene i høyre marg dersom du vil gjøre endringer knyttet til egen deltakelse.

Vi planlegger en ny fysisk samling våren 2021 med blant annet flere av de andre innleggene som opprinnelig stod på programmet. Datoer for dette arrangementet kommer senere.