Webinar - tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Dato:
22. oktober 2020 09:00 - 11:00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte som jobber med tilskuddsordningen utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret

Vi vil få høre fra tre av prosjektene i vår region. Fylkesmannen vil også ha innlegg med praktisk informasjon om tilskuddet, samt at det vil være mulighet for å stille spørsmål til ordningen. 

Det gjøres oppmerksom på at webinaret ikke vil ta for seg Covid-19-tilskuddet.

Webinaret vil bli streamet via Microsoft Teams. Det er også mulig å bli med via nettleser.

Påmelding kan gjøres her. Frist for påmelding er kl 12.00, 20.10.20. Vi sender ut lenken til selve webinaret på e-post til de påmeldte.

VÆR NØYE MED Å FYLLE UT E-POST ADRESSE KORREKT

Har du spørsmål tilknyttet tilskuddsordningen, kan du kontakte oss på: Fmov-sos-navtilskudd@fylkesmannen.no

Dato:
22. oktober 2020 09:00 - 11:00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte som jobber med tilskuddsordningen utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret