Offentlig helsearbeid for LIS1

Dato:
20. oktober 2020 08:30 - 21. oktober 2020 15:45
Sted:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
LIS1 med tjeneste i kommuner i Oslo og Viken 2020-21

Dette kurset i offentlig helsearbeid for LIS1-leger dekker obligatoriske læringsmål. Dersom kandidaten ikke får deltatt på kurset, er det kandidaten sitt ansvar i samarbeid med arbeidsgiver/veileder i kommunen å oppnå læringsmålene gjennom aktivitetene som fremgår av den individuelle utdanningsplanen.

En programoversikt ligger i høyre marg. I dette dokumentet finner dere også oversikt over anbefalt forarbeid. Det forventes at alle deltakerne har gjennomført NAV sitt e-læringskurs i sykmeldingsarbeid før kurset, da en av forelesningene bygger på denne forutsetningen. Vi oppfordrer tilsvarende også til å gå gjennom presentasjonen vi har lagt ut om førerkort og helsekrav, da godt kjennskap til innholdet er en forutsetning for å kunne følge med i de praktiske øvelsene på kurset, siden vi ikke legger opp til å bruke tid på basal teori. Innholdet i både NAV-kurset og førerkortpresentasjonen vil dere for øvrig ha god nytte av fra første dag i allmennpraksis. Et mer detaljert kursprogram kommer senere.

I høyre marg finner dere også et dokument med oversikt over ulike nettressurser som kan være nyttige for arbeidshverdagen og supplerer det som blir forelest på kurset. I denne oversikten finner dere lenker til de nettsider og veiledere som er anbefalt forarbeid, blant annet NAV-kurset.

Det er ca. 95 LIS1-leger som skal gjennomføre kurset. Av pedagogiske grunner har vi ordinært fordelt deltakerne på to like fremmøtekurs, som har vært avholdt i henholdsvis Drammen og Ski. Grunnet smittesituasjonen må vi denne høsten i stedet gjennomføre kurset som et felles webinar for alle, og dette holdes 20.-21.10.20. Kurset starter kl. 08.30 og slutter kl. 15.45 begge dager.

For å være med på kurs, må dere melde dere på elektronisk i påmeldingsmodulen nedenfor. Den elektroniske registeringen er en forutsetning for at vi skal kunne utstede kursbevis med læringsmål etter kursslutt.

Påmeldingsfristen er 20.09.20 kl. 24.00 (etter dette stenges påmeldingsmodulen)

Utvidet frist ut onsdag 7.10.