AVLYST/ENDRET TIL DIGITALT - NYE DATOER Grunnkurs i økonomisk rådgivning

Dato:
17. september 2020 - 18. september 2020
Sted:
Endret til digital løsning på nye datoer
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Saksbehandlere ved NAV-kontorene i Oslo og Viken

Dette fysiske arrangementet er avlyst  - men arrangeres digitalt på nye datoer 

På grunn av korona-situasjonen har vi besluttet at vi denne høsten i hovedsak ikke skal arrangere fysiske samlinger eller kurs, men avholde de på digitale plattformer.

Det var tidligere satt opp to grunnkurs som skulle avholdes fysisk, ett på Scandic Brennemoen 17.-18. september, og ett på Sundvolden 29.-30. september.  Disse kursene utgår slik de opprinnelig var planlagt. Vi vil i stedet tilby kurset digitalt. Ved overgangen fra fysiske kurs til digital plattform vil en del av tilpasningen medfører at kurset blir spredt over tre dager. Vi beklager ulempene våre endringer måtte medføre. Se program for nærmere beskrivelse.

Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning går over til sammen tre dager, 29. og 30. september og 1. oktober. Kursdagene vil være fra klokken 09.00 til 13.00. 

Nytt arrangement her

Dato:
17. september 2020 - 18. september 2020
Sted:
Endret til digital løsning på nye datoer
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Saksbehandlere ved NAV-kontorene i Oslo og Viken