Fagdager i økonomisk rådgivning for økonomiske rådgivere

Dato:
1. september 2020 10:00 - 14:00
Sted:
Quality Hotel Tønsberg
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Spesialister innen økonomisk rådgivning i kommunen, men også andre som har relevante arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk rådgivning kan delta. Dette gjelder særlig personer med lederoppgaver

Det inviteres med dette til årets fagdager for økonomiske rådgivere i Oslo og Viken

Deltakelsen inkluderer en natts overnatting, lunsj begge dager, pluss middag og frokost.

Målgruppen er spesialistene innen økonomisk rådgivning i kommunen, men også andre som har relevante arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk rådgivning kan delta. Dette gjelder særlig personer med lederoppgaver. Ved stor pågang vil spesialistene bli prioritert.

Fylkesmannen arrangerer årlige fagsamlinger for økonomiske rådgivere i bydelene i Oslo og kommunene i Viken. Fagdagene skal gi relevant og ny kunnskap og bidra til erfaringsutveksling og diskusjon. Fylkesmannen skal legge til rette for nettverksbygging og kompetanseheving.

Programmet legges ut så snart som mulig, og vil også i år ha fokus på sentrale deler av rollen som spesialist innen økonomisk rådgivning. Samlingen er relevant for alle spesialistene i vårt område, og vil bidra til oppdatering og oppfrisking av sentrale deler av rollen som økonomisk rådgiver.

Vi tar i år en egenandel på kr 620,- pr deltaker for samlingen. Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til dagspakker. Egenandelen betales direkte på hotellet.

Påmelding på denne lenken innen 31.07.2020

Fylkesmannen i samarbeide med hotellet følger opp sentrale føringer om smittevernstiltak.

 

Legg til i egen kalender
Dato:
1. september 2020 10:00 - 14:00
Sted:
Quality Hotel Tønsberg
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Spesialister innen økonomisk rådgivning i kommunen, men også andre som har relevante arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk rådgivning kan delta. Dette gjelder særlig personer med lederoppgaver