Webinar - lov om sosiale tjenester

Dato:
27. mai 2020 09:00 - 10:00
Sted:
Online - Teams/nettleser
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Alle ansatte i Nav

Koronavirus - veileder for behandling av saker om økonomisk stønad under pandemien

Webinaret vil bli streamet via Microsoft Teams, det er også mulig å bli med via nettleser. Da det er en begrensning på 250 deltakere samtidig, så må vi ha en påmelding.
HUSK Å FYLLE UT EPOST KORREKT så vi får sendt ut lenken til alle.

Påmelding på denne lenken
https://response.questback.com/fylkesmanneniosloogviken/pes0h2ksqf

 

Vi sender ut lenken til selve webinaret til de påmeldte en uke før arrangementet.

Vi anslår at arrangementet vil ta ca en time, men setter av litt ekstra tid for eventuelle spørsmål.

Dato:
27. mai 2020 09:00 - 10:00
Sted:
Online - Teams/nettleser
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Alle ansatte i Nav