Invitasjon til sensorskolering i matematikk: 1P, R2 og S2

Dato:
26. mai 2020 09:00 - 14:00
Sted:
Zoom
Arrangør:
Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Sensorer
Påmeldingsfrist:
19.05.2020 23:59:00

Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen inviterer deg som er sensor i 1P, R2 og S2 våren 2020 til sensorskolering.

Formålet med samlingen er å opparbeide tolkningsfellesskap gjennom å diskutere eksamenssvar i lys av kjennetegn på måloppnåelse.

Se program til høyre under "Dokumenter"

Dato:
26. mai 2020 09:00 - 14:00
Sted:
Zoom
Arrangør:
Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Sensorer
Påmeldingsfrist:
19.05.2020 23:59:00