AVLYST: Workshop for øvelse Sellafield 2020

Dato:
20. april 2020 12:00 - 21. april 2020 13:00
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Stab for samordning, beredskap og prosjekt
Målgruppe:
Kommunenes beredskapskoordinatorer, kommuneoverleger og andre som får spesifikke oppgaver under en atomhendelse
Påmeldingsfrist:
14.02.2020 23:00:00

Fylkesmannen viser til utsendt øvingsdirektiv for øvelse Sellafield 2020, og inviterer herved til workshop på Sundvolden hotell som en av atomberedskapsaktivitetene før øvelsen. Workshopen starter den 20.april med lunch kl 12 og avsluttes den 21.april med lunch til kl 13.

Alle kommuner i Oslo og Viken vil bli involvert i øvelsen, men det er opp til kommunene selv å vurdere hvor mye de vil bli involvert. For å hjelpe kommunene i arbeidet arrangerer Fylkesmannen en workshop på Sundvolden hotell. Mål med workshopen er at kommunene skal ende opp med reviderte og detaljerte tiltakskort på de forskjellige scenarioene innen atomhendelser, og en detaljert plan for sin deltagelse på øvelsen. Målgruppen for workshopen er kommunenes beredskapskoordinatorer, kommuneoverleger og andre som får spesifikke oppgaver under en atomhendelse.

 

Priser er oppgitt for hvert enkelt alternativ. Spørsmål bes rettet til sentral øvingsleder Ole Bøklepp på olbok@fylkesmannen.no.

Dato:
20. april 2020 12:00 - 21. april 2020 13:00
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Stab for samordning, beredskap og prosjekt
Målgruppe:
Kommunenes beredskapskoordinatorer, kommuneoverleger og andre som får spesifikke oppgaver under en atomhendelse
Påmeldingsfrist:
14.02.2020 23:00:00

Kontaktpersoner