AVLYST/Nye datoer - Grunnkurs i økonomisk rådgivning

Dato:
16. april 2020 10:00 - 17. april 2020 16:00
Sted:
Sundvolden hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Målgruppen er NAV-veiledere i Oslo og Viken, både kommunalt og statlig ansatte, som arbeider i forhold til de kommunale sosiale tjenester i NAV

Per 12.03.2020 har vi besluttet at samlingen blir avlyst. De påmeldte har fått en egen epost om dette. Vi har i første omgang booket om til nye datoer 16-17.juni men kommer tilbake til dette senere med påmeldingsmuligheter.

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?

Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende kunnskap om tjenesten. Dette for å bistå med generell råd og veiledning samt å kunne videreformidle personer med større problem til en spesialist innen økonomisk rådgivning.

Mange kan ha økonomiske problemer selv om de ikke gir uttrykk for det. Derfor er det viktig å ha kunnskap dersom det avdekkes slike problemer. Målet er at alle som har gjennomført dette kurset skal kunne gi økonomisk rådgivning på et generelt nivå.

Forkunnskap:

  • Kjennskap til fordypningsmodul «Råd og veiledning av brukere med økonomiske problemer» (se vedlegg).

Dette er kurset for deg som:

  • Er ansatt i NAV-kontoret og har brukerkontakt uavhengig av statlig eller kommunal ansettelse.
  • Er nyansatt som spesialist innen økonomisk rådgivning i NAV-kontoret (økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver).

Dersom du er usikker på om du er i målgruppen, ta kontakt med kursarrangør - se i sidemenyen

Fylkesmannen tilbyr også basiskurs og videregående kurs for definerte målgrupper. Følg med Fylkesmannens kurskalender.

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs?

  • Når bruker skal få tjenesten økonomisk rådgivning.
  • Økt bevissthet om rollen som økonomisk rådgiver.
  • Kunnskap om de ulike nivå for rådgivningen.
  • Kunnskap om hvordan hjelpe brukeren med personlig økonomi.
  • Kjennskap til helhetlig løsning av brukerens gjeldssituasjon.
  • Bistå i henvendelser til Namsmannen om utleggstrekk og utleggspant.
  • Kjennskap til pengekrav, mislighold og foreldelse.

Forelesere på dette kurset er Joo Luraas og Hallvard Øren.

Påmelding her - frist 19.03.2020

Kurset går over to dager med overnatting. Kurset inneholder ulike deler og deltakerne må delta begge dager av kurset.

Fylkesmannen tar egenandel på dette kurset. Den er på kr 600,- og betales direkte til hotellet ved utsjekk.

 

Dato:
16. april 2020 10:00 - 17. april 2020 16:00
Sted:
Sundvolden hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Målgruppen er NAV-veiledere i Oslo og Viken, både kommunalt og statlig ansatte, som arbeider i forhold til de kommunale sosiale tjenester i NAV