Invitasjon til veiledningssamling på barnehage- og skoleområdet for PPT, kommuner og skoler som får tilsyn i 2020

Dato:
5. mars 2020 - 6. mars 2020
Sted:
Thon Hotel Slottsparken, Wergelandsveien 5, 0167 Oslo
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
PPT, kommuner og skoler som får tilsyn på nevnte temaer i løpet av 2020
Påmeldingsfrist:
02.03.2020 23:59:00

Fylkesmannen i Oslo og Viken gjennomfører i 2020 tilsyn på temaene spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging i barnehage, spesialundervisning, alternativ opplæringsarena, elevens skolemiljø og ordensreglementet på skoleområdet.

I lys av Fylkesmannens erfaring fra tidligere tilsyn tar vi for oss områder innenfor lovverket som oppleves utfordrende for skoler og kommuner. 

Målgruppe:

PPT, kommuner og skoler som får tilsyn på nevnte temaer i løpet av 2020. Det er ulike kommuner/bydeler som er invitert på samlingene for barnehage og skole. Se vedlagte program for inviterte kommuner på barnehage- og skoleområdet.  

Påmelding:

Veiledningssamlinger på barnehageområde, se program for informasjon om påmelding.

Hver kommune inviteres med totalt 6 deltakere hver fra kommune, PPT og skole. Deltakerne møter samlet.

Elektronisk påmelding innen 25. februar 2020.

Det er begrenset antall plasser på hver samling.

Agenda:            

Se vedlagt program til høyre. Vi gjør oppmerksom på at den ene samlingen for barnehage avholdes i Drammen 13. mars. 

Deltakerne tar med egen bærbar pc. Vi anbefaler PPT, kommuner og skoler som allerede har mottatt tilsynsvarsel om å forberede seg på tema i RefLex slik at vi kan veilede på spørsmål på samlingen.

Veiledningssamlingen er gratis og det blir bevertning gjennom dagen. PPT, kommuner og skoler dekker selv utgifter til reise.

Vel møtt!