AVLYST - Konferanse for Inn på tunet-tilbydere

Dato:
21. mars 2020 08:30 - 16:00
Sted:
Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen
Arrangør:
Landbruksavdelingene hos Fylkesmennene i Innlandet, Oslo & Viken og Vestfold & Telemark
Målgruppe:
Inn på tunet-bønder/-tilbydere
Påmeldingsfrist:
07.02.2020 23:59:00

Konferansen er avlyst pga. Corona-viruset.

Alle deltagere vil en epost om dette senest 12.3.

Alle vil få tilbake deltageravgiften.

 

 

 

Dato:
21. mars 2020 08:30 - 16:00
Sted:
Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen
Arrangør:
Landbruksavdelingene hos Fylkesmennene i Innlandet, Oslo & Viken og Vestfold & Telemark
Målgruppe:
Inn på tunet-bønder/-tilbydere
Påmeldingsfrist:
07.02.2020 23:59:00