Workshop i anvendelse av laserdata med fokus på beregning av dreneringslinjer og flomsoner!

Dato:
14. januar 2020 09:00 - 15. januar 2020 16:00
Sted:
Sem Gjestegård, 1384 Asker
Arrangør:
Plan- og temadatautvalgene i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus
Målgruppe:
Geodatamedarbeidere i kommunene

Arrangementet er lagt opp som et arbeidsseminar hvor deltagerne selv gjør analysene på medbragte PC'er. Programvaren vil være QGIS og datapakke til bruk i øvelsene utleveres.

I denne workshop'en ønsker vi å vise hvordan laserdataene kan brukes til å beregne dreneringslinjer og til å gjøre analyser for overvannshåndtering. Videre ønsker vi å vise hvordan aktsomhetskart og flom kan brukes inn i arealplanleggingen. 

Hva ønsker vi å oppnå med workshop'en?

Vårt ønske er at deltagerne etter disse dagene skal sitte igjen med tilstrekkelig kunnskap til å forstå hva som ligger til grunn for analysene, kunne identifisere problemområder, vite hvordan analysene kan anvende i arealplanleggingen, vurdere forebyggende tiltak samt få en styrket bestillerkompetanse ved eventuelle kjøp av konsulenttjenester.

Påmelding

Vi har nådd taket på maks 25 deltagere. Hvis du ønsker å vise interesse for å delta på lignende kurs senere, så kan du sende en e-post til Jette Blomsterberg.

Dato:
14. januar 2020 09:00 - 15. januar 2020 16:00
Sted:
Sem Gjestegård, 1384 Asker
Arrangør:
Plan- og temadatautvalgene i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus
Målgruppe:
Geodatamedarbeidere i kommunene